Komunikaty

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o rolnictwie

2011.04.07 14:50 , aktualizacja: 2011.04.08 14:58

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Szansa dla studentów i absolwentów kierunków rolniczych. Z myślą o nich urząd marszałkowski zorganizował konkurs. Jego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej związanej z rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu. Zgłoszenia można składać do 7 października br. Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody pieniężne oraz co ważne – publikacja zwycięskiej pracy. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

 

Choć Mazowsze to region w pierwszej kolejności kojarzony ze stolicą, to aż 67 proc. jego powierzchni, stanowią tereny rolne. Nie każdy wie, że rośnie tu co trzecie drzewo owocowe w Polsce, a ponad połowa krajowych zbiorów jabłek, 24 proc. truskawek oraz 18 proc. warzyw pochodzi właśnie z naszego regionu. Z rolnictwem związanych jest także aż 25 proc. Mazowszan (dane z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r.). Jeśli sektor ten ma się szybko rozwijać i umacniać swoją pozycję na tle innych regionów, konieczne jest inwestowanie w nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale i w wiedzę, szczególnie młodych pokoleń.

 

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski ma na celu popularyzację najciekawszych rozwiązań i jednocześnie zainteresowanie studentów oraz środowisk akademickich tematyką rozwoju mazowieckiej wsi. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych. Mogą w nim wziąć udział tylko najwyżej ocenione prace, czyli te które na egzaminie magisterskim otrzymały ocenę bardzo dobrą.

 

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci, którzy w swoich pracach zajmowali się:

• wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
• wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
• badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
• badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;
• turystyką na obszarach wiejskich;
• wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
• rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
• organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.

 

Na zwycięzców oczywiście czekają nagrody. Nagroda I stopnia to 7 tys. zł netto i publikacja pracy w nakładzie 30 egz. (z przeznaczeniem dla autora, ale i mazowieckich bibliotek tematycznych oraz wybranych partnerów KSOW). Nagroda II stopnia wyniesie natomiast 5 tys. zł netto, a III stopnia – 3 tys. zł netto.


Prace należy przesyłać do 7 października 2011 roku na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 666 kB, Liczba pobrań: 407, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 646 kB, Liczba pobrań: 352, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1206

powrót