Komunikaty

15 marca upływa termin składania zbiorczych zestawień danych o odpadach

2011.02.23 10:10 , aktualizacja: 2011.03.22 12:34

Autor: Marcin Sokołowski, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 1 pkt 26 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) z dniem 1 stycznia 2011 r. zmienił się termin przekazywania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o odpadach.

 

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 należy przekazać do dnia 15 marca 2011 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 79c ust. 3 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) brak przekazania, bądź nieterminowe przekazanie zbiorczych zestawień podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

 

Informujemy także, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Środowiskaz dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) że zgodnie z § 4 ww. rozporządzeniazbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686).

 

Przydatne informacje oraz wzory formularzy można odnaleźć po kliknięciu poniższego linku: Roczne sprawozdania z gospodarki odpadami

Liczba wyświetleń: 15938

powrót