Komunikaty

13. edycja konkursu „Lider Polskiej Ekologii”

2010.09.09 13:25 , aktualizacja: 2010.09.15 08:31

Autor: Wanda Jarosz, Sekretarz Rady Programowej Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Rozpoczęła się 13. edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs, organizowany od 1996 roku, promuje działania przyjazne dla środowiska przyczyniając się do podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania pozytywnych zachowań zarówno indywidualnych jak i grupowych.

 

Minister Środowiska na przykładzie laureatów Konkursu pragnie promować wśród społeczeństwa innowacyjne działania prowadzone w celu ograniczenia zmian klimatu, bezpiecznego i efektywnego zagospodarowania odpadów, ograniczenia hałasu, zachowania ładu przestrzennego, ochrony gleb, oszczędzania surowców i energii.

 

W latach 1996 ‑ 2009 prestiżowy tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” został przyznany 118 przedsiębiorstwom i samorządom konsekwentnie dążącym do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i trwale zaangażowanych w ambitne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uhonorowani zostali wszyscy ci, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, poprawiają jakość życia jego mieszkańców. Otrzymany Laur to podziękowanie za działania mające swój wymierny efekt w skali lokalnej, a zarazem wpływające na efekty w skali globalnej. To także element promocji polskich firm i produktów oraz jednostek samorządowych pomagający w budowaniu prestiżu, wiarygodności i dobrego wizerunku.

 

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 października 2010 r. Szczegółowe warunki udziału przedstawione zostały w Regulaminie Konkursu oraz Instrukcjach przygotowania wniosku konkursowego i są opublikowane na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl.

Liczba wyświetleń: 788

powrót