Komunikaty

XI Edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

2010.07.06 09:35 , aktualizacja: 2010.09.08 10:54

Autor: Agnieszka Szybińska, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, że Uchwałą Nr 1371/359/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2010 r. została podjęta decyzja o ogłoszeniu XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Zgodnie z Regulaminem, kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gminy i Powiaty z terenu Województwa Mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacyjne społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

 

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu,w nieprzekraczalnym terminie: pocztą do dnia 3 września 2010 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, osobiście do dnia 3 września 2010 roku do godz. 1500 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35, z dopiskiem: „XI EDYCJA NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWóDZTWA MAZOWIECKIEGO”.


Wniosek o przyznanie „Nagrody” powinien
powinien być wypełniony czytelnie,zawierać: zwięzły opis zasług kandydata z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć będących podstawą zgłoszenia kandydatury. Mile widziane będą również dołączone do wniosku inne materiały dokumentujące osiągnięcia zgłoszonego Kandydata, np. foldery, ulotki, fotografie, wycinki prasowezapakowane
w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zniszczenie lub odłączenie się od wniosku
.


Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego odbędzie się 8 listopada 2010 r.

Kontakt:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35

 

Agnieszka Szybińska

tel. /022/ 59 79 534

pok. 324 A

 

Iwona Siwik

tel. /022/ 59 79 571

pok. 304

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych XI edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów XI edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 709, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 190 kB, Liczba pobrań: 869, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 3976

powrót