Kalendarz

„POIiŚ o przeszłości”

2021.05.13 08:35

Autor: Bartłomiej Kłusek (Muzeum Niepodległości), Wprowadzenie: Dorota Mądral

wystawa fotografii i artefaktów, 15 maja – 31 sierpnia, Muzeum Niepodległości w Warszawie

muzeum-niepodleglosci.pl

 

Wystawa prezentuje odkrycia archeologiczne i paleontologiczne, których dokonano w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko. Więcej o znaleziskach w publikacji „POIiŚ o przeszłości”: www.pois.gov.pl/album-archeo. Podczas budowy II linii metra w Warszawie w ramach projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, natrafiono na wiele ciekawych znalezisk. Niektóre z nich liczą nawet 132 tysiące lat! Są to szczątki zwierząt prehistorycznych –m.in. słonia leśnego i prażubra. Prezentowane będą również artefakty świadczące o trudnej wojennej historii Warszawy. Wśród innych, ciekawych odkryć prezentowanych na fotografiach podczas wystawy, znajdują się te o niezwykle istotnym znaczeniu dla naszej historii. Do jednych z najbardziej unikalnych badań archeologicznych w skali nie tylko Polski, ale całej Europy, należy niewątpliwie stanowisko Bodzia na Kujawach. Przebadane zostało w trakcie badań ratowniczych prowadzonych w związku z planowaną budową autostrady A1 na odcinku Toruń – Stryków. To tutaj odkryto pozostałości cmentarzyska elit państwa wczesnopiastowskiego. To jedyna tak elitarna nekropolia z czasów pierwszych władców Polski –Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Liczy ona kilkadziesiąt grobów w typie zbliżonym do komorowych, datowanych na koniec X i I poł. XI w. W grobowcach odnaleziono kilkaset paciorków szklanych, srebrnych, z karneolu i kryształu górskiego, wiele srebrnych pierścionków, a także wartościowych elementów uzbrojenia. Najcenniejszym jednak znaleziskiem jest srebrna kaptorga (pojemnik na amulety) z wyobrażeniem drapieżnego ptaka z XI-XII w. Organizatorami wystawy są: Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

 

 

Liczba wyświetleń: 43

powrót