Kalendarz

Wielkie ssaki epoki lodowcowej

2021.04.21 14:35 , aktualizacja: 2021.06.09 13:36

Autor: Krzysztof Cabaj (Muzeum Regionalne w Siedlcach), Wprowadzenie: Dorota Mądral

wystawa, Muzeum Regionalne w Siedlcach

www.muzeumsiedlce.art.pl

 

„Wielkie ssaki epoki lodowcowej” to wystawa eksponatów ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To wspaniała okazja do obejrzenia i bliższego poznania plejstoceńskiej fauny, między innymi: mamutów, słoni leśnych, nosorożców włochatych, niedźwiedzi jaskiniowych, czy jelenia olbrzymiego. Prezentowane będą oryginalne okazy kości zwierząt prehistorycznych żyjących na terenie Polski w okresach zlodowaceń oraz dzielących je ciepłych okresach międzylodowcowych, uzupełnione o informacje dotyczące ewolucji świata przyrody w tym czasie oraz barwne tła. Wystawę będzie można oglądać po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Liczba wyświetleń: 25

powrót