Zaproszenia

Zaproszenie: Specjalistyczny sprzęt dla straży pożarnej z regionu płockiego

2006.08.09 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

11 sierpnia br. (piątek) o godz. 10.00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, przy ul. 1 Maja 7b zostaną podpisane porozumienia dotyczące współfinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komend Powiatowych Straży Pożarnych w Gostyninie i Sierpcu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Porozumienia zostaną zawarte między Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, prezydentem Płocka oraz starostwami powiatów: gostynińskiego i sierpeckiego.

Dzięki porozumieniu do PSP w Gostyninie trafi lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego, do PSP w Płocku – sprzęt ratowniczy, natomiast do PSP w Sierpcu – sprzęt do ograniczania wycieków i usuwania substancji ropopochodnych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 474 tys. zł, z czego z budżetu województwa pochodzić będzie 118,5 tys zł.

Porozumienia podpiszą: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego – Waldemar Kuliński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Ryszard Psujek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Elżbieta Lanc oraz starostowie powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

W tym roku wartość zakupionego sprzętu dla mazowieckiej państwowej straży pożarnej wynosi 8,7 mln zł, z czego z budżetu województwa wyasygnowano na ten cel 1,6 mln zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału uroczystości.
w.z. Rzecznika Prasowego
Magdalena Lewandowska

Liczba wyświetleń: 488

powrót