Zaproszenia

Zaproszenie: Specjalistyczny sprzęt dla Straży Pożarnej

2006.08.03 00:00 , aktualizacja: 2006.08.04 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

7 sierpnia br. o godz. 10.00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, przy ul. Mokrej 2 zostaną podpisane porozumienia dotyczące współfinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komend Powiatowych Straży Pożarnych w Zwoleniu i Przysusze. Porozumienia zostaną zawarte między Samorządem Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz starostwami powiatów: zwoleńskiego i przysuskiego.

Dzięki porozumieniu do PSP w Zwoleniu trafi lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego, sprzęt ratowniczy oraz motopompa pożarnicza. Natomiast do PSP w Przysusze – motopompa pożarnicza. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 430 tys. zł, z czego z budżetu województwa pochodzić będzie 112 tys zł.

Porozumienia podpiszą: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Mazowiecki Komendant Wojewódzki - Ryszard Psujek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Elżbieta Lanc oraz starostowie powiatów zwoleńskiego i przysuskiego.

Po uroczystości ok. godz. 11.00, w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze, przy pl. Kolberga 11 Marszałek Adam Struzik przekaże sprzęt oraz 20 kompletów umundurowania dla młodzieżowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku. Z budżetu województwa wyasygnowano na ten cel 11,5 tys. zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obu uroczystościach.
w.z. Rzecznika Prasowego
Magdalena Lewandowska

Liczba wyświetleń: 432

powrót