Aktualności

Dotacje dla subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego

2021.07.01 15:25 , aktualizacja: 2021.07.01 15:54

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Realizacja 407...
  • Samorząd województwa...
  • Umowy z beneficjentami...
  • Dzięki dofinansowaniu z RPO...

Modernizacja placów zabaw czy budowa siłowni plenerowych, remonty strażnic i wiejskich świetlic czy przebudowa dróg gminnych i powiatowych – to tylko kilka z 407 przedsięwzięć w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa.

 

Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 11 mln zł. Natomiast dzięki funduszom z RPO WM termomodernizację przejdzie budynek urzędu gminy,  sześć szkół, trzy świetlice z terenu gmin Joniec, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Przasnysz.

 

Dodatkowo ponad 3,5 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisał radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki.

 

Sołectwa, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza – to kolejne działania dofinansowywane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia.

– Po raz kolejny zainteresowanie samorządów lokalnych przerosło nasze oczekiwania. Praktycznie w każdym z tych programów wartość zgłoszonych projektów przekroczyła pulę środków na ten cel przeznaczonych. To tylko pokazuje, jak wielkie są potrzeby. Wsparcie, które kierujemy do miast, gmin, powiatów to konkretne inwestycje służące mieszkańcom, poprawiające ich komfort życia i sprzyjające rozwojowi Mazowsza – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

229 projektów sołeckich z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 229 inicjatyw sołeckich z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego i przasnyskiego. Jak zaznacza sołtys Przemiarowa Hanna Wysocka, w jej sołectwie pieniądze od samorządu Mazowsza zostaną przeznaczone na ułożenie kostki i modernizację schodów przed świetlicą wiejską w Przemiarowie.

– Dzięki tej inwestycji poprawi się wizerunek całej wsi. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw pozwala na przeprowadzenie prac, których sami nie moglibyśmy wykonać – podsumowała sołtys.

W subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 229 inicjatyw sołeckich z 43 gmin. Łączna wartość dotacji w subregionie ciechanowskim to ponad 2,2 mln zł. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

– Potrzeb jest wiele, a pieniędzy w gminnych budżetach często nie wystarcza nawet na najpilniejsze inwestycje, a co dopiero na miejsca relaksu czy integracji mieszkańców wsi. Dlatego stworzyliśmy ten program, aby wspierać mieszkańców w realizacji ich pomysłów i tworzyć im przyjazną przestrzeń do życia – zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

 

Modernizacja remiz oraz nowy sprzęt i wyposażenie dla strażaków

Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. razy do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie, potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP.

 

W subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dofinansowanie na remont strażnic i zakup profesjonalnego sprzętu w wysokości ponad 2,6 mln zł trafi na realizację aż 91 projektów. O tym jak duża jest to pomoc, zwłaszcza dla niezbyt zamożnych gmin, przekonuje Leszek Sybicki, komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dzierzążnia:

– To poważny zastrzyk finansowy. Przede wszystkim na zakup wyposażania strażaków, którzy uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Remontujemy także remizy strażackie, które służą nie tylko strażakom, ale całym społecznościom wiejskim. Gminy Zatory, Pokrzywnica i Szydłowo podpiszą umowy w innym terminie.

 

48 inwestycji ze wsparciem na ochronę gruntów rolnych i leśnych

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim  zrealizowanych zostanie również 48 inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Gminy z subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych czy na renowacje zbiorników wodnych. Na ten cel przeznaczono blisko 4,5 mln zł.

 

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

 

25 samorządów ze wsparciem na ochronę powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dofinansowanie otrzyma 25 projektów. Do samorządów trafi w sumie ponad 1,5 mln zł z budżetu Mazowsza.

 

11 rodzinnych ogródków działkowych z dofinansowaniem

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 to program zachęcający do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego 89 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma ponad 800 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Wśród nich znalazło się 11 ogródków działkowych z subregionu ciechanowskiego. Otrzymają one ponad 109 tys. zł dofinansowania. Dzięki tym środkom działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

 

2 inwestycje ze wsparciem w ramach PROW WM 2014–2020

W ramach wsparcia z PROW WM 2014–2020 samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 3,5 mln zł na realizację projektów w gminach Wiśniewo i Przasnysz. Ponad 1,5 mln zł to dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek. Kolejne 2 mln zł samorząd przekaże na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz.

 

Dodatkowo samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 9,4 tys. zł w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. W subregionie ciechanowskim wsparcie otrzyma projekt Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo „Pszczoła – najważniejszy z zapylaczy”.

 

Ponad 5,8 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Termomodernizację przejdzie budynek urzędu gminy,  sześć szkół, trzy świetlice z terenu gmin Joniec, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Przasnysz. Na ten cel przeznaczono ponad 5,8 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014–2020. Dofinansowanie pozyskają:

 

  • Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie (gmina Ojrzeń)

Ocieplone zostaną m.in. ściany zewnętrzne budynku, fundamenty, piwnica, jak również podłogi oraz stropodach nad salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi. Oprócz tego zmodernizowane będą instalacje grzewcza oraz ciepłej wody. Pojawią się grzejniki z zaworami termostatycznymi. Ponadto dotychczasową kotłownię zastąpi pompa ciepła oraz kocioł gazowy. W szkole pojawi się też energooszczędne oświetlenie. Wszystko to pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynku i ochronę środowiska.

 

  • szkoły podstawowe w Królewie i Jońcu oraz budynek Urzędu Gminy w Jońcu

W budynku Urzędu Gminy w Jońcu m.in. ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodach. Zainstalowane zostaną również nowe okna i drzwi. Dodatkowo kotłownię węglową zastąpi kotłownia gazowa, pompy obiegowe c.o. Wmienione będą rurociągi i grzejniki. Z kolei w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie ocieplone zostaną ściany, podłogi, strop nad piwnicą oraz stropodach nad salą gimnastyczną. Zmodernizowane zostaną także instalacja grzewcza i ciepłej wody. Natomiast prace prowadzone w Szkole Podstawowej w Jońcu obejmą zarówno ocieplenie ścian i posadzek, jak i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zlikwidowana zostanie także kotłownia węglowej, a w jej miejscu powstanie kotłownia gazowa. W wyniku przeprowadzonych prac ograniczona zostanie utrata ciepła, obniżone zostaną koszty ogrzewania a także zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych.

 

  • szkoły podstawowej i świetlicy wiejskiej w gminie Opinogóra Górna

Inwestycja będzie realizowana w szkole podstawowej w Kołaczkowie oraz w świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie. W obydwu budynkach wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Ocieplone będą m.in. ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy. Ponadto przebudowane zostaną systemy grzewcze i zastosowane zostaną OZE w postaci instalacji systemu generatora fotowoltaicznego. W szkole modernizację przejdzie instalacja centralnego ogrzewania, a w świetlicy kocioł węglowy zostanie wymieniony na kocioł kondensacyjny wraz z wymiennikiem cwu. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ale też na poprawę jakości powietrza w gminie Opinogóra.

 

  • części budynków szkół podstawowych w Nowej Krępie i Bogatem oraz świetlice wiejskie w Szli i Bartnikach (gmina Przasnysz)

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, świetlica wiejska w Bartnikach i świetlica wiejska w Szli.

 

W ramach inwestycji w świetlicy w Bartnikach wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a strop i ściany będą docieplone. Poza tym zamontowane zostaną nowy dach oraz nowa instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową. Z kolei w budynku szkoły w Bogatem m.in.  docieplone zostaną ściany, wymienione zostaną okna i drzwi, a system centralnego ogrzewania przejdzie modernizację polegającą na wymianie kotła węglowego na kocioł pelletowy. Podobne prace prowadzone będą w budynku szkoły w Nowej Krępie, gdzie docieplone zostaną dach, strop, podłogi czy ściany. Modernizację przejdzie też system ogrzewania oraz zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna. Natomiast prace prowadzone w świetlicy wiejskiej w Szli obejmą docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 438

powrót