Aktualności

Opinogóra centrum europejskiego romantyzmu

2021.06.28 13:50 , aktualizacja: 2021.06.28 14:06

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek wręczył Medal...
  • Muzeum Romantyzmu w...
  • Marszałek Adam Struzik – w...

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – dzięki budowie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego – stanie się centrum łączącym europejskie miasta i instytucje, krzewiące idee romantyzmu oraz ochrony dziedzictwa rodu Krasińskich. Marszałek Adam Struzik wziął udział w konferencji dotyczącej tego projektu.

 

Opinogórskie muzeum, będące jednostką podległą Samorządowi Województwa Mazowieckiego, jest jedną z najciekawszych instytucji tego typu w naszym regionie. Doskonale łączy tradycję z nowoczesnością. Już od 60 lat placówka gromadzi, chroni i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z dziejami rodziny jednego z czołowych polskich twórców okresu romantyzmu – Zygmunta Krasińskiego, wielkiego dramatopisarza i poety, autora „Nie-Boskiej Komedii” oraz „Irydiona”, zaliczanego do „trójcy wieszczów narodowych”, który spędził w Opinogórze swoje dzieciństwo i młodość i jest tam pochowany. Ma tam również swój jedyny w kraju pomnik. Ponadto placówka kolekcjonuje i prezentuje unikalne eksponaty związane z polskim i europejskim Romantyzmem oraz epoką napoleońską.

 

Chluba Mazowsza

Opinogórskie Muzeum to prawdziwa chluba Mazowsza. Bogata ekspozycja stała placówki oraz wystawy czasowe prezentowane w kilku obiektach, jak również sama malownicza sceneria Muzeum usytuowanego na terenie pięknego parku krajobrazowego w stylu angielskim sprawiają, że zwiedzający mogą odbyć fascynującą podróż w czasie oraz poczuć prawdziwego ducha tamtej niezapomnianej i wciąż inspirującej epoki.

– Z wielką radością, przyjemnością, a przede wszystkim satysfakcją obserwuję, jak nasza instytucja kultury z roku na rok coraz prężniej się rozwija – mówił marszałek Adam Struzik. – Prowadzi bardzo ożywioną działalność wystawienniczą i edukacyjną, z zaangażowaniem popularyzuje wartości ideowe i artystyczne epoki Romantyzmu, a szczególnie twórczość opinogórskiego wieszcza. Dzięki realizacji kolejnych, bardzo licznych, ambitnych i zakrojonych na szeroką skalę projektów finansowanych z budżetu województwa oraz Unii Europejskiej muzeum wyraźnie pięknieje, odrestaurowuje dawne i zyskuje nowe obiekty, poszerza swą ofertę adresowaną zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Tym samym staje się coraz atrakcyjniejszym i ważniejszym miejscem na mapie Mazowsza i Polski. Zaprezentowany dziś nowy projekt pn. „Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego – Zaplecze Konferencyjno-Noclegowe” jest tego najlepszym potwierdzeniem – dodał marszałek.

 

Przybędzie turystów i zwiększy się prestiż

Ośrodek pozwoli placówce na nawiązanie i rozbudowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi instytucjami europejskimi zajmującymi się epoką Romantyzmu, takimi jak: Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku na Białorusi, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie na Litwie, Muzeum Syrokomli w Borejkowszczyźnie również na Litwie czy Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie. Funkcjonowanie Ośrodka umożliwi organizację przyjazdów pracowników naukowych i ewentualną wymianę eksponatów.

 

Taka baza przyczyni się także do rozwoju turystyki. Nowy ośrodek będzie bazą weekendową, w której będzie można wynająć nocleg. Nowy budynek nawiązywać będzie w formie do istniejących już obiektów na terenie instytucji.

 

Wyróżnienia na jubileusz

W tym roku placówka obchodzi 60-lecie istnienia. Z tej okazji – na wniosek dyrektora muzeum Romana Kochanowicza – Marszałek wręczył Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” Marianowi Sołobodowskiemu za wkład w rozwój i promocję Mazowsza. Statuetkę „Nagroda Zygmunta 2020” otrzymała Joanna Potocka-Rak, starosta powiatu ciechanowskiego za wspieranie idei ochrony dziedzictwa oraz pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o rodzie Krasińskich. Marszalek wręczył też odznaczenia przyznane przez Piotra Glińskiego – Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

- dyrektorowi muzeum Romanowi Kochanowiczowi – srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

- zastępcy dyrektora muzeum ds. administracyjno-gospodarczych Monice Salamon-Miłoboszewskiej – odznakę „Za opiekę nad zabytkami”

- pracownikom muzeum Aldonie Łyszkowskiej i Wojciechowi Górczykowi – dyplomy za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury i ochrony polskiego dziedzictwa.

 

Z romantyzmem przez Polskę, Europę i Świat

To tytuł projektu, w ramach którego Muzeum zaprosiło marszałka do czytania poezji Adama Mickiewicza. Marszałek – w stroju z epoki romantyzmu - odczytał dwie pierwsze zwrotki ballady „Romantyczność”.

 

Liczba wyświetleń: 184

powrót