Aktualności

Czerwcowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2021.06.22 15:00 , aktualizacja: 2021.07.02 14:51

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Pobierz: Wyniki głosowania nad wotum...
  • Pobierz: Marszałek Województwa...
  • Pobierz: Skarbnik Województwa...
  • Pobierz: Radny województwa Stefan...
  • Pobierz: Radna województwa Anna...

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił zarządowi wotum zaufania i absolutorium. Zgodził się także na udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP oraz modernizację i rozwój ogrodów działkowych.

 

Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu

Zarząd Województwa Mazowieckiego – głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego – uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Dochody województwa w 2020 r. wyniosły ponad 3,5 mld zł. Udział w podatkach osiągnął blisko 2,8 mld zł. Wpływy z podatku CIT przekroczyły 2,4 mld zł. Z podatku PIT Mazowsze dostało ponad 380,2 mln zł. Dochody z płatności z Unii Europejskiej w 2020 r. wyniosły 261 mln zł.

 

W zeszłym roku Mazowsze wydało ponad 3,3 mld zł (zadania bieżące - 2,56 mld zł, inwestycje - 755,4 mln zł). Największą pozycję stanowiły nakłady na transport – 958 mln zł (w tym: dotacje dla przewoźników kolejowych – 410,2 mln zł, budowa dróg wojewódzkich – 248,7 mln zł i ich utrzymanie – 240,2 mln zł). Ogromne środki Mazowsze przekazało również na  ochronę zdrowia – 605,4 mln zł (w tym: na przeciwdziałanie COVID-19 – 266,9 mln zł, inwestycje – 189,8 mln zł, dopłaty do spółek leczniczych i pokrycie strat netto spzoz – 100 mln zł). Znaczną pozycję w budżecie województwa stanowiły także wydatki na kulturę – 322,6 mln zł (w tym: dotacje podmiotowe dla 30 instytucji – 226 mln zł, inwestycje – 74,2 mln zł). W tym zestawieniu nie można pominąć tzw. janosikowego. W zeszłym roku Mazowsze przekazało do budżetu państwa 593 mln zł, czyli 21 proc. dochodów podatkowych. Samorząd Mazowsza realizował również programy wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego i dofinansowanie renowacji zabytków. Na ten cel sejmik przekazał powiatom, miastom i gminom i innym podmiotom 142,8 mln zł (w tym: instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 48,2 mln zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza – 22 mln zł, pomoc finansowa na potrzeby OSP – 11,8 mln zł, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – 11,2 mln zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł).

 

Zeszły rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 206,9 mln zł. Władze Mazowsza zaciągnęły natomiast 220 mln zł kredytu i spłaciły 93 mln zł. Dług województwa wzrósł zatem do 945,3 mln zł (26,8 proc. dochodów).

 

Plany finansowe zarządu na początku zeszłego roku (po przyjęciu przez sejmik uchwały budżetowej) były zdecydowanie bardziej optymistyczne. Pandemia Covid-19 i jej skutki zweryfikowały jednak pierwotne założenia. W wyniku nowelizacji budżetu, dochody zmniejszone zostały o 122,7 mln zł (3,4 proc.), a wydatki o 186,3 mln zł (4,9 proc.).

 

Pieniądze dla działkowców

Samorząd Mazowsza wesprze gminy w modernizacji i rozwoju ogrodów działkowych. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców dofinansowanie w wysokości 802,5 tys. zł otrzyma 36 gmin na 89 zadań obejmujących m.in.: modernizację sieci wodociągowej i elektrycznej oraz oświetlenia alejek i parkingów, projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego, wymianę ogrodzenia i bram wjazdowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowę alei, świetlicy ogrodowej, altany śmietnikowej, ogólnodostępnych toalet, remont i termomodernizację budynków, zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i elementów siłowni zewnętrznej, przebudowę dróg wewnętrznych.

 

Wsparcie dla OSP

Sejmik przyjął pięć uchwał, w których zdecydował o przyznaniu 4,36 mln zł pomocy finansowej dla 65 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminy i miasta otrzymają wsparcie finansowe dla swoich jednostek na zakup 27 samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi ratunkowej, podnośnika, sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej oraz remont strażnic i samochodu z podnośnikiem.

 

Wsparcie finansowe w wysokości 2,67 mln zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dostaną 24 gminy i miasta, które uzyskały  dofinansowanie rządowe (Boguty-Pianki, Ceranów, Dobre, Grudusk, Józefów, Leszno, Łyse, Mińsk Mazowiecki, Nowe Miasto, Opinogóra Górna, Piaseczno, Prażmów, Przytyk, Puszcza Mariańska, Rzeczniów, Serock, Stromiec, Strzegowo, Stupsk, Szydłowo, Wiśniew, Wyszków, Zawidz, Żelichów) oraz 3 gminy, które zwróciły się o taką pomoc do zarządu województwa (Sochaczew, Stanisławów, Szydłowiec). W sumie mazowieckie jednostki OSP wzbogacą się o 21 nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i 3 ciężkie.

 

Gminy dostaną również od mazowieckiego samorządu środki finansowe na zakup łodzi ratunkowej, sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej. Wsparcie otrzyma 25 jednostek OSP na łączną kwotę 599 tys. zł.

 

Radni zdecydowali również o przekazaniu 664,4 tys. zł dla gmin i miast na prace budowlane w 11 strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych. Remonty wpłyną na poprawę warunków logistycznych i operacyjnych budynków jednostek OSP: Sieluń (gm. Młynarze), Dzbenin (gm. Rzekuń), Kownacica (gm. Sobolew), Stara Błotnica (gm. Stara Błotnica), Kosów Lacki (gm. Kosów lacki), Sokółka (gm. Sadowne), Rynia (gm. Dobre), Wąsy (gm. Kałuszyn), Maciejowice (gm. Maciejowice), Sabnie (gm. Sabnie), Mława. Radni zgodzili się także na rozłożenie na dwa lata dotacji otrzymanej przez gminę Szydłowiec w wysokości 629,6 tys. zł na rozbudowę i nadbudowę budynku OSP Majdów.

 

Pomoc finansowa w wysokości 300 tys. zł trafi natomiast do gminy Izabelin, która dla jednostki OSP Laski zakupi nowy podnośnik. Wartość tego sprzętu to 1,8 mln zł. Natomiast gmina Wierzbica, dzięki 130 tys. zł wsparcia z budżetu województwa, będzie mogła wyremontować samochód z podnośnikiem. Urządzenie to jest wykorzystywane przede wszystkim przy prowadzeniu działań  ratowniczo-gaśniczych przy budynkach dużego ryzyka, wielopiętrowych i wielkopowierzchniowych oraz usuwaniu powalonych drzew po burzach i nawałnicach.

 

Pomoc rzeczowa dla Łosic

Podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 stwierdzono zły stan techniczny infrastruktury kanalizacyjnej przy ul. Bielskiej w Łosicach. Odbudowa kanalizacji należy do miasta. Ze względu na brak środków finansowych, burmistrz zwrócił się do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o pomoc rzeczową w odbudowie tego odcinka. Radni zgodzili się na przekazanie takiej pomocy w wysokości 229 tys. zł.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Gostyninie

Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz leczenia uzależnień wśród dzieci i młodzieży, WSZPZOZ im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie podjął decyzję o rozszerzeniu działalności o Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Radni przyjęli zmiany w statucie tej placówki.

 

Komisja Rewizyjna

Radni zlecili Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzenie kontroli, dotyczącej działań mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w Milejowicach. Komisja w tym roku przeprowadzi również kontrole w Departamencie Organizacji i Departamencie Kontroli UMWM, Agencji Rozwoju Mazowsza (Internet dla Mazowsza) oraz w spółce Tor Modlin.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni  znowelizowali budżet województwa na 2021 r. oraz uchwały dotyczące Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego i Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu. Zwiększyli ponadto ogólną powierzchnię pod uprawę konopi włóknistych. Przyjęli uchwały w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” oraz szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii. Sejmik uwzględnił ponadto petycję mieszkańców Ponikiew dotyczącą ograniczeń budowlanych w 100-metrowym pasie od linii brzegowej rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Za zasadną uznał skargę na Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

Liczba wyświetleń: 254

powrót