Aktualności

Dla rozwoju Polski Wschodniej

2021.06.16 15:25
Autor: Rafał Bobrowski/Marcin Kaczmarek, Wprowadzenie: Iwona Dybowska
Członek zarządu siedzi przy stole konfernecyjnym, na blacie stołu stoi laptop.na ekranie widać przemawiającego uczestnika konferencji Samorząd Mazowsza podczas...

W Lublinie odbyła się hybrydowa konferencja „Znaczenie programów Interreg w rozwoju województw Polski Wschodniej” organizowana przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Udział w niej wzięła członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne. W pierwszym panelu wypowiadali się przedstawiciele samorządów województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Reprezentująca samorząd Mazowsza członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska skupiła się przede wszystkim na miejscu programów Interreg w porównaniu z innymi funduszami europejskimi dostępnymi dla projektodawców z terenu województwa mazowieckiego. Zwróciła zwłaszcza uwagę na dołączenie Mazowsza do programu dla Polski Wschodniej. Omówiła również sposób, w jaki można zwiększyć synergię między programami i spotęgować efekt jednoczesnego wdrażania różnych funduszy na terenie województw Polski Wschodniej.

 

– Sprawiedliwy i równomierny rozwój wschodniej części naszego kraju, to jedno z głównych założeń tego programu. Wschodnia część Polski przez lata była zaniedbywana, co zaowocowało m.in. gorszym stanem dróg, mniejszą zamożnością i ogólnym problemem wyludnienia tych terenów. Tego typu programy mają na celu pomóc wschodniej flance naszego kraju dołączyć do wyścigu wysokiej technologii, cyfryzacji i szeroko pojętego rozwoju. Niesie to za sobą wiele szans dla mieszkańców, co przełoży się na zrównoważony rozwój nie tylko Mazowsza, ale i całej Polski – podkreślała członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

W drugiej części konferencji omówiono wymiar praktyczny współpracy w ramach programów Interreg. W tej dyskusji ze strony Mazowsza udział wziął dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr. Józefa Psarskiego Paweł Rafał Natkowski, który zaprezentował konkretne osiągnięcia będące rezultatem realizacji projektów Interreg. Podzielił się dobrymi praktykami oraz przedstawił wnioski płynące ze współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach projektów transgranicznych.

Liczba wyświetleń: 232

powrót