Aktualności

56 projektów w powiecie węgrowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza

2021.06.14 13:50 , aktualizacja: 2021.06.15 09:46

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Trzech mężczyzn w garniturach oraz dwie członkinie zarządu stoją w rzędzie obok siebie i pozują do zdjęcia. Jeden z mężczyzn trzyma zieloną teczkę z godłem Mazowsza, a drugi symboliczny czek Gmina Sadowne m.in....
  • Dwóch mężczyzn - jeden w garniturze, drugi w galowym garniturze straży OSP pozują do zdjęcia. Razem z nimi stoją dwie kobiety Zrealizowanych będzie 30...
  • Cztery kobiety i jeden mężczyzna w garniturze pozują do zdjęcia. Mężczyzna, który stoi w środku trzyma podpisany dokument, jedna z kobiet trzyma symboliczny czek Miasto Węgrów utworzy teren...

Utworzenie terenu zieleni przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie, zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Ruchna czy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka – to przedsięwzięcia w powiecie węgrowskim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie prawie 4,2 mln zł.

 

Dodatkowo gmina Liw otrzyma ponad 350 tys. zł unijnego wsparcia w ramach PROW 2014–2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a trzy Lokalne Grupy Działania z subregionu siedleckiego – ponad 142,5 tys. zł w ramach KSOW na realizację swoich projektów. Dziś umowy w tej sprawie podpisali: Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc członkowie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci.  

 

30 projektów sołeckich z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 30 inicjatyw sołeckich z powiatu węgrowskiego realizowanych na terenie siedmiu gminGrębków, Korytnica, Liw, Łochów, Sadowne, Stoczek i Wierzbno. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

 

7 remiz strażackich przejdzie modernizacje

W ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 pomoc finansową w wysokości 165 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma siedem jednostek OSP z powiatu węgrowskiego. W ramach programu gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Ponadto każda z nich mogła złożyć jeden wniosek na remont albo modernizację tylko jednej strażnicy OSP ze swojego terenu. W sumie w tym roku ze wsparcia samorządu Mazowsza w wysokości ponad 5,5 mln zł skorzystają 232 jednostki z całego regionu.

 

Dodatkowe 200 tys. zł dla OSP w Węgrowie

Dzięki dodatkowemu wsparciu z budżetu Mazowsza w wysokości 200 tys. zł budynek OSP w Węgrowie przejdzie kompleksowy remont. Obecnie strażacy dysponują tylko budynkiem garażowym, w którym brakuje m.in. instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, c.o. oraz wentylacji. Dofinansowanie z budżetu województwa umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i dostosowanie obiektu do potrzeb OSP. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1,5 mln zł.

 

Ponad 165 tys. zł na samochód i sprzęt dla strażaków ochotników

Tylko w ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Samorząd Województwa Mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. W tym roku sprzęt specjalistyczny, lekkie specjalne samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i odzież ochrony indywidualnej strażaka trafi do 337 jednostek OSP z Mazowsza, w tym do siedmiu z powiatu węgrowskiego na łączną kwotę ponad 165 tys. zł.

 

3 samorządy ze wsparciem na działania na rzecz ochrony powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiecie węgrowskim dofinansowanie otrzymają 3 projekty. Do samorządów trafi w sumie blisko 95 tys. zł z budżetu Mazowsza.

 

Stoczek liczy piece

Przy wsparciu ponad 30 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego gmina Stoczek przeprowadzi inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła. Cel – zlokalizowanie źródeł niskiej emisji (pieców grzewczych i lokalnych kotłowni), w których spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. Łącznie sprawdzonych zostanie około 2100 punktów adresowych. Wykonanie spisu i realizacja harmonogramu pozwolą na wdrożenie rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych. Inwentaryzacja obejmie przede wszystkim małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe, niewielkie kotłownie do 1 MW przy lokalach usługowych i warsztatach, kotłownie w budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlu i usług. Przeprowadzona zostanie metodą wywiadu bezpośredniego.

 

Łochów uczy o ochronie powietrza

W ramach zadania dofinansowanego kwotą 10 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego zaplanowano akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców, w tym uczniów z gminy Łochów Wśród zagadnień znalazły się m.in. program ochrony powietrza i uchwała antysmogowa.

 

Nowy teren zielony przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie

Nowe drzewa, krzewy i byliny już wkrótce pojawią się na placu przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie. Pomogą władze Mazowsza. Na ten cel radni województwa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” przyznali dotację w wysokości ponad 53 tys. zł. Zieleń oddzieli teren przedszkola od sąsiadujących z nim prywatnych posesji i wielorodzinnego osiedla oraz da ochronę przed dużym nasłonecznieniem. Zaplanowane różnorodne gatunkowo rośliny, skomponowane pod względem kolorystyki oraz zróżnicowane pokrojowo, które sadzone są w sposób piętrowy (od najwyższego do najmniejszego).

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) to autorski program wsparcia samorządu województwa skierowany do gmin. Jego głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu na Mazowszu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w regionie. W tym roku wsparcie Mazowsza pomoże w realizacji 184 projektów przygotowanych przez 172 mazowieckie gminy. Łącznie wartość dofinansowania samorządu Mazowsza dla wszystkich projektów to blisko 11 mln zł.

 

8 inwestycji ze wsparciem w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w powiecie węgrowskim zrealizowanych zostanie również osiem inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych, które dotyczą budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono 650 tys. zł z budżetu województwa. W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego województwa.

 

 

Wsparcie w ramach PROW 2014–2020

Już niebawem na terenie gminy Liw wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pomogą środki unijne w ramach PROW 2014–2020. Inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości 350 tys. zł.

 

Wsparcie w ramach KSOW 2014-2020. Trzy Lokalne Grupy Działania z subregionu siedleckiego otrzymały wsparcie unijne w ramach KSOW w wysokości ponad 142,5 tys. zł na realizację swoich projektów. Do Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu trafi 83,2 tys. zł na organizację warsztatów „Ogrody przyjazne pszczołom – urządzanie ogrodów ekologicznych na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego". Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna „Lot nad Bugiem” przeznaczy ponad 18,4 tys. zł na realizację projektu „Wieś jest the best – ja tu zostaję”, a powiat sokołowski otrzyma prawie 41 tys. zł na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2021.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 70

Liczba wyświetleń: 176

powrót