Aktualności

Południowe Mazowsze z dużym dofinansowaniem

2021.05.14 15:35 , aktualizacja: 2021.05.18 15:44

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Uczestnicy siedzą przy stole, na którym leży duży symboliczy czek Difinansowana będzie budowa...
  • Pamiątkowe zdjęcie z symbolicznym czekiem Przebudowa drogi powiatowej...
  • Umowy podpisali marszałek...

Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów, budowa drogi gminnej w miejscowości Samwodzie czy przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie – to inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości ponad 4,6 mln zł. Ponadto, dzięki 2 mln zł wsparcia w ramach PROW zmodernizowana będzie oczyszczalnia ścieków w Ryczywole. W spotkaniu wzięli także udział radni województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak.

 

Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

 

Na realizację instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w tym roku 151 mln zł, w tym ponad 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów – podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Dobra kondycja finansowa naszego województwa pozwala nam pomagać samorządom lokalnym w realizacji kluczowych dla nich inwestycji. Dzięki naszym autorskim programom wsparcia na Mazowszu m.in. remontowane są drogi, modernizowane hale sportowe i budynki użyteczności publicznej. Powstają także nowe świetlice, domy dziecka czy inne miejsca rekreacji. Wspieramy i pomagamy, a wynika to przede wszystkim z potrzeb samorządów i mieszkańców regionu – dodaje marszałek.

 

– Wielu gmin i powiatów nie byłoby stać na realizację inwestycji bez wsparcia samorządu województwa. Mazowsze to jedna wielka wspólnota, która wzajemnie się wspiera. Dlatego jeśli mamy taką możliwość to pomagamy. Dziś podpisaliśmy umowy na dofinansowanie trzech projektów, a w planach mamy wsparcie jeszcze 16 innych inwestycji. Łącznie na ich realizację przekażemy 26,6 mln zł – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na programy wsparcia aż 250 mln zł – zaznacza radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

– Największym z nich jest instrument zadań ważnych, w ramach którego przyznaliśmy dofinansowanie m.in. dla powiatu zwoleńskiego i gmin Kozienice i Magnuszew. Te środki pomogą w przebudowie drogi gminnej i powiatowej czy modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków. Na realizację tych inwestycji przeznaczamy z budżetu Mazowsza aż 4,6 mln zł – dodaje radny.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje–Kazanów od km 4+166 do km 8+054

 

Stan techniczny drogi jest zły. Liczne spękania i ubytki oraz zdegradowana krawędź, która zawęża istniejącą jezdnię, zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia, perony przystankowe oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Dębnica, Kroczów Większy, Kazanów. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy blisko 2,7 mln zł.

 

Dziękuję samorządowi województwa za wsparcie naszej inwestycji. Uważam, że drogi pełnią rolę układu krwionośnego człowieka i decydują o rozwoju społeczno-gospodarczym danego powiatu. Pomimo, że ostatnio realizowaliśmy wiele inwestycji drogowych to jednak nakłady na drogi w regionie radomskim powinny być nadal duże, a potrzeby te wynikają z dekapitalizacji. Mamy nadzieję na dalszą coroczną współpracę z samorządem Mazowsza – zaznacza starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

 

Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie – etap I i II

 

Projekt obejmuje budowę ponad 1,4-kilometrowego odcinka drogi oraz 23 miejsc postojowych w obrębie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Samwodziu. Wykonane zostaną m.in. roboty rozbiórkowe obecnej drogi, powstanie nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy indywidualne i zatoki postojowe, a także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

 

– Dzisiejsze spotkanie jest zwieńczeniem naszych działań, prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Kozienice. Dzięki przychylności samorządu województwa i zrozumieniu wskazanych przez nas argumentów droga  w Samwodziu otrzymała 520 tys. zł dofinansowania. Kwota ta w znaczący sposób wesprze inwestycję, na którą od dawna oczekiwali mieszkańcy miejscowości, turyści i lokalna OSP.  Jest mi bardzo miło, że dzisiejsze spotkanie odbyło się w Kozienicach. Serdecznie dziękuję za wsparcie Kozienic. Przed nami jest wiele wyzwań, wiele dobrych projektów, wierzę, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijała – zaznacza burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski.

 

Nowa droga, ze względu na sąsiedztwo z rzeką Wisłą, umożliwi sprawny i bezpieczny dojazd gminnych i powiatowych jednostek ratunkowych oraz OSP w razie wystąpienia powodzi. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy blisko 523 tys. zł.

 

Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie

 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Magnuszewie została wybudowana w 1997 r. Niestety, aby mogła obsługiwać również sąsiednie miejscowości konieczna jest jej rozbudowa. Inwestycja pozwoli na zwiększenie przepustowości oczyszczalni, a tym samym na podpięcie do instalacji kolejnych wsi. Zaspokoi to potrzeby infrastrukturalne i bytowe nie tylko mieszkańców, ale również okolicznych podmiotów gospodarczych, w tym dwóch bardzo dużych zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, które stanowią poważny rynek zbytu dla rolników powiatu kozienickiego i nie tylko. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy 1,4 mln zł.

 

– Mazowsze stale się rozwija dzięki czemu jakość życia naszych mieszkańców stale się poprawia. Oczyszczalnia w Magnuszewie ma już 24 lata i obecnie nie może obsługiwać sąsiednich miejscowości. Zwiększenie jej przepustowości pozwoli na podpięcie kolejny wsi. Uznaliśmy więc, że inwestycja jest konieczna i zdecydowaliśmy o jej dofinansowaniu – mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

 

– Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gminy Magnuszew. Przestarzała ponad 30-letnia konstrukcja oczyszczalni ścieków nie spełniała wymogów ochrony środowiska. Pozyskane środki na rozbudowę pozwolą nam na zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, a tym samym dają możliwość podpięcia kolejnych wsi z terenu gminy Magnuszew do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Z wody i kanalizacji będą mogli jeszcze w tym miesiącu korzystać mieszkańcy wsi Ostrów, a to ponad 70 gospodarstw domowych. W tym roku planujemy rozpoczęcie kolejnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej dla mieszkańców Magnuszewa oraz Grzybowa zamieszkałych przy drodze wojewódzkiej DW 736 i Woli Magnuszewskiej, tak aby w 2022 roku kolejne ponad 100 gospodarstw domowych włączyć do sieci. Bez pomocy i zrozumienia ze strony samorządu województwa nie byłoby możliwości kontynuowania zrównoważonego rozwoju gminy – mówi wójt gminy Magnuszew Marek Drapała.

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole

Istniejąca oczyszczalnia ma już około 30 lat. Aby zwiększyć jej przepustowość potrzebna jest gruntowna przebudowa. Na realizację zadania samorząd województwa przeznaczy 2 mln zł środków unijnych, przyznanych w ramach PROW. Jak zaznacza burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski zdobyte dofinansowanie przyspieszyło decyzję o rozpoczęciu inwestycji.

– Byliśmy przygotowani do wszczęcia zadania, co pozwoliło na sprawne opracowanie wniosku aplikacyjnego i  skorzystanie z kolejnej szansy zdobycia zewnętrznych środków – dodaje.

Całkowita wartość inwestycji to 3,5 mln zł. W ramach modernizacji oczyszczalni powstanie nowy punkt zlewny ścieków dowożonych, wymienione zostanie urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków, zainstalowane urządzenie eliminujące tłuszcze oraz piasek. Zmodernizowany i przebudowany będzie także istniejący ciąg technologiczny części biologicznej oczyszczalni, a instalacja odwadniania osadu wymieniona. Projekt przewiduje remont budynku techniczno-socjalnego.

Liczba wyświetleń: 574

powrót