Aktualności

Inwestycje w gminach Rząśnik i Somianka ze wsparciem samorządu Mazowsza

2021.05.12 15:00 , aktualizacja: 2021.05.12 15:23

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Adam Struzik, Elżbieta Lanc, Janina Ewa Orzełowska, radny Augustyniak oraz dwaj beneficjenci pozują do zdjęcia z symbolicznym czekiem – Dobra kondycja finansowa...
  • Uczestnicy spotkania siedzą za stołem konferencyjnym, na którym jest położony symboliczny czek. Janina Ewa Orzełowska stoi i przemawia Członek zarządu Janina Ewa...
  • Na pierwszym planie Janina Ewa Orzełowska, siedząc za stołem konferencyjnym, podpisuje dokumenty. Za nią siedzi marszałek, radny oraz beneficjenci Modernizacja drogi gminnej...
  • Uczestnicy spotkania - przedstawiciele samorządu województwa oraz beneficjenci - siedzą za stołem konferencyjnym. Za nimi jest baner Mazowsza - W planach mamy...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nury i remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Somiance – to inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości blisko 463 tys. zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wziął także udział radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

 

– Na realizację instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym ponad 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Dobra kondycja finansowa naszego województwa pozwala nam pomagać samorządom lokalnym w realizacji kluczowych dla nich inwestycji. Dzięki naszym autorskim programom wsparcia na Mazowszu m.in. remontowane są drogi, modernizowane hale sportowe i budynki użyteczności publicznej. Powstają także nowe świetlice wiejskie czy inne miejsca rekreacji. Wspieramy i pomagamy, a wynika to przede wszystkim z potrzeb samorządów i mieszkańców regionu – dodaje marszałek.

Instrument zadań ważnych to jeden ze sztandarowych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego.

– W ramach tego programu zrealizowane zostaną także inwestycje w gminach Rząśnik i Somianka – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Podpisaliśmy dziś umowy na wsparcie przebudowy drogi gminnej i remont dachu hali sportowej. A to jeszcze nie wszystko, bo w planach mamy dofinansowanie łącznie 13 inwestycji z regionu ostrołęckiego.

Jak dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa, te inwestycje służą przede wszystkim mieszkańcom regionu.

– Nasze programy wsparcia to kolejny przykład pomocniczości i solidarności. To ogromna pomoc, zwłaszcza gdy większość miast i gmin wykluczona została ze wsparcia w ramach rządowych programów.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nury

Obecny stan techniczny drogi zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia jej użytkowników. Na nawierzchni występują nierówności, koleiny oraz wyrwy w drogach gruntowych i żwirowych. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego m.in. poprzez zmianę nawierzchni jezdni ze żwirowej na bitumiczną.

– Inwestycja ma na celu włączenie do infrastruktury drogowej terenów wykluczonych transportowo. Spowoduje to ożywienie gospodarcze tego obszaru, ale też co jest bardzo ważne, ułatwi transport płodów rolnych z okolicznych pół. Przebudowa drogi poprzez zmianę nawierzchni ze żwirowej na nawierzchnię bitumiczną  wpłynie na jakość życia mieszkańców oraz na rozwój terenów rekreacyjnych leżących w sąsiedztwie drogi. Pozyskane dofinansowanie umożliwi kontynuację dalszych inwestycji drogowych na tym terenie – mówi Paweł Abramczyk, p.o. wójta gminy Rząśnik.

W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 998,64 metrów. Przebudowa obejmie utwardzenie drogi i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 metrów. Powstaną nowe pobocza z kruszywa naturalnego, zjazdy indywidualne do posesji z betonu asfaltowego i zjazdy na pola uprawne z kruszywa łamanego. Samorząd Mazowsza na realizację tej inwestycji przeznaczy 368 tys. zł.

 

Remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Somiance

Hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest przeznaczona nie tylko do prowadzenia lekcji WF czy zajęć sportowo-rekreacyjnych. Organizowane są tam również zawody sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym. Jest to także miejsce integracji lokalnej społeczności. Obecny stan techniczny hali nie pozwala w pełni z niej korzystać. Przeciekający dach spowodował duże zniszczenie podłogi drewnianej w sali gimnastycznej. Podłoga została wyremontowana w 2020 roku, a teraz dzięki wsparciu samorządu możliwy będzie remont dachu.

– To kluczowa inwestycja dla mieszkańców gminy. Nasza decyzja o wsparciu tego remontu była oczywista. Przeciekający dach już raz zniszczył podłogę w hali gimnastycznej. Nie możemy więc dopuścić, aby spowodował kolejne zniszczenia – mówi Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego.

W ramach inwestycji dach pokryty zostanie nową blachą, zamontowane zostaną rynny dachowe i rury spustowe. Wykonana zostanie także obróbka komina wraz z montażem taśm kominowych oraz obsadzeniem kratek wentylacyjnych. Samorząd Mazowsza na ten cel przekaże 94,5 tys. zł.

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance jest jedną z największych placówek oświatowych  na terenie gminy Somianka. Uczęszcza do niej 226 uczniów. Stan techniczny pokrycia dachowego nie pozwalał na prawidłowe funkcjonowanie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Po opadach na sali gimnastycznej zbierała się woda, co ograniczało możliwości przeprowadzenia na niej zajęć wychowania fizycznego z powodu przeciekania dachu. Remont jest niezbędny, aby zapewnić odpowiednie warunki uczniom i pracownikom szkoły. Dzięki wsparciu finansowym samorządu województwa mazowieckiego uda się zrealizować bardzo ważną dla naszej małej społeczności lokalnej inwestycję – podkreśla Andrzej Żołyński, wójt gminy Somianka.

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

 

Liczba wyświetleń: 336

powrót