Aktualności

Remont drogi przygranicznej w Łosicach

2021.04.20 14:20 , aktualizacja: 2021.04.21 09:27
Autor: Justyna Poboży, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Droga mniejska ze zdjętą nawierzchnią Prace obejmują przebudowę...

Dzięki niemal 30 mln zł dofinansowania prowadzona jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 698 w Łosicach.

Remontowany jest odcinek ul. Bialskiej, który został wyłączony z ruchu. Zorganizowano objazdy tak, aby nie były uciążliwe dla mieszkańców i uczestników ruchu. Wszystko za sprawą realizacji projektu „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”.

Zakres prac

Remont dofinansowany jest blisko 30 mln zł. z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Realizatorem projektu jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a partnerem – Wołyńska Regionalna Administracja Państwowa (Ukraina). Prace obejmują przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, w tym skrzyżowanie drogi (ul. Piłsudskiego) z ul. 11 Listopada i ul. Narutowicza, wraz z budową sygnalizacji świetlnej i remontem mostu na rzece Tocznej w Łosicach, a także rozbudową drogi wojewódzkiej nr 698 między Stokiem Lackim, a miejscowością Mordy. Projekt zakłada m.in.: budowę skrętów w prawo, budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej, remont i budowę nawierzchni, wykonanie znaków pionowych oraz konwersję sieci.

Dla dobra mieszkańców

Jednym z celów projektu jest ułatwienie i wspieranie wymiany społecznej, gospodarczej i turystycznej między mieszkańcami regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Modernizacja drogi przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i jakości życia mieszkańców Łosic. Wpłynie także na skrócenie czasu podróży do wschodniej granicy państwa, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wokół granic państwowych, wspierania turystyki, a także rozszerzenia obszarów wspólnych badań. Pomimo wielu trudności wynikających z przeprowadzanych robót, mieszkańcy Łosic cieszą się z realizacji tej inwestycji. Od lat skarżyli się na zbyt małą przepustowość tej drogi, która stanowi jedyną trasę dla jadących z Siedlec przez Łosice w kierunku na Białegostoku czy Lublina.

Liczba wyświetleń: 97

powrót