Aktualności

Tarcza antykryzysowa na Mazowszu

2021.04.01 14:20 , aktualizacja: 2021.04.01 14:30

Autor: Wiesława Lipińska, rzeczniczka WUP w Warszawie, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Banknoty polskie stuzłotowe równo rozłozone w wachlarz Do 31 marca 2021 r.,...

Od roku trwa wsparcie z Tarczy antykryzysowej – mazowieccy pracodawcy otrzymali 3 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z pandemią COVID-19.

 

Do 31 marca 2021 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wypłacił około 14 tys. mazowieckim pracodawcom już blisko 2 mld 993 mln zł na dofinasowanie wynagrodzeń ponad 700 tys. pracowników.

 

1 kwietnia minie rok, od kiedy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął przyjmowanie wniosków na wsparcie mazowieckich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii, na zasadach, które wprowadziły kolejne tarcze antykryzysowe.

− Gdyby nie wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych około milion osób zatrudnionych w mazowieckich przedsiębiorstwach mogłoby stracić pracę – mówi Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. − Jeśli porównamy podstawowe dane, np. dotyczące stopy bezrobocia, zwolnień grupowych, liczby ofert pracy, to województwo mazowieckie i Polska, w tych zestawieniach w zderzeniu z innymi krajami europejskimi, wypadają dobrze – dodaje dyrektor WUP w Warszawie. 

 

Spadek obrotów, obniżony wymiar czasu pracy, przestój ekonomiczny lub tylko spadek obrotów

O wsparcie w wysokości 2 452,27 zł miesięcznie przez trzy miesiące mogą ubiegać się pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów oraz wprowadzili obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny (art. 15g ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Ta grupa pracodawców złożyła około 14,6 tys. wniosków o wartości ponad 2 mld 747 mln zł.

Od 24 czerwca 2020 r., zgodnie z ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (art. 15gg), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przyjmuje również wnioski od pracodawców, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie wprowadzili ani przestoju ekonomicznego, ani obniżonego wymiaru czasu pracy. O pomoc na podstawie nowelizacji ustawy ubiega się około 6,7 tys. pracodawców, którzy złożyli wnioski o wartości około 2 mld 271 mln zł.

 

Tarcza branżowa

Od 19 grudnia 2020 r. pracodawcy z 41 branż mogli składać wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (kody PKD wymieniono w ustawie z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw − art. 15gga).

 

Nabór wniosków zakończył się 28 lutego br. Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy było adresowane do przedsiębiorców, wymienionych w ustawie branż, którzy m.in. odnotowali obniżenie co najmniej o 40 proc. przychodu z działalności gospodarczej.

 

Pomoc dla kolejnych pięciu branż wprowadziło od 1 lutego 2021 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Stanowi ono przedłużenie i uzupełnienie tarczy branżowej. Dofinansowanie na jednego pracownika wynosi 2 tys. zł miesięcznie i jest wypłacane przez 3 miesiące. Nabór wniosków dla tej grupy przedsiębiorców zakończył się 31 marca br.

Przedsiębiorcy z wymienionych w ustawie i rozporządzeniu branż złożyli ponad 3,8 tys. wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń o wartości ponad 223 mln 300 tys. złotych.

 

Liczba złożonych wniosków

Przez rok, od wejścia w życie Tarczy antykryzysowej, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wpłynęły 25 204 wnioski o wartości ponad 5 mld 241 mln zł na utrzymanie miejsc pracy około 1 mln 168 tys. zatrudnionych w mazowieckich firmach.

Liczba wyświetleń: 308

powrót