Aktualności

Rewitalizacja kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

2021.03.31 08:55 , aktualizacja: 2021.03.31 11:53

Autor: Łukasz Gala, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Widok frontu kościoła Kościół przy placu...
  • WIdok na nawę z nową podłogą, w tle ołtarz Podczas prac wymieniono...
  • Widok na wnętrze kościoła, kolumny ni ławki Projekt został wpisany do...

Zakończono kolejny etap remontu renesansowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Generalny remont od samego początku był wspierany finansowo przez samorząd Mazowsza. Kwota dofinansowania to ponad 4 mln zł.

 

Prace polegały m.in. na rewitalizacji nawy głównej i nadchórza w kościele górnym. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza, które parafia pozyskała w ramach wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Rewitalizacja kościoła

Kościół przy Placu Grzybowskim w Warszawie został wybudowany w 1883 r. i jest największą świątynią w Warszawie. Obecnie dobiega do końca inwestycja pod hasłem „Rewitalizacji zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury w latach 2017–2020”, w ramach którego m.in.:

  • wymieniono instalację elektryczną w górnym i dolnym kościele,
  • wymieniono posadzki górnego kościoła,
  • wymieniono nagłośnienia,
  • dostosowano obiekt do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
  • wykonano remont i adaptację poszczególnych pomieszczeń w kościele dolnym do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, turystycznych i społecznych,
  • wykonano ekspozycję w dolnym kościele oraz ścieżki zwiedzania w górnym kościele zgodnie z przygotowanym programem kulturowym.

Po raz pierwszy od początku wybudowania świątyni, dolny kościół będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Planowane jest udostępnianie tego miejsca różnym podmiotom z sektora kultury, edukacji i nauki.

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego

Projekt został wpisany do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, zatwierdzonego w 2016 r. przez Rząd RP i Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Dodatkowo otrzymał bezpośrednie wsparcie finansowe na etap I, w tym na remont prezbiterium i kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej natomiast w etapie II, na rewitalizację nawy głównej i nadchórza. Do tej pory realizowano 6 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 4 mln zł.

Liczba wyświetleń: 237

powrót