Aktualności

Ponad 4 mln zł na działania dla seniorów

2021.03.24 15:10 , aktualizacja: 2021.03.24 15:40
Autor: Hanna Maliszewska, MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Dwie seniorki na huśtawce Na politykę senioralną...

Przestrzeń do spotkań, rozmów, nauki, kreatywności – do integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podpisze z organizacjami pozarządowymi roczne i 3-letnie umowy, które pozwolą zorganizować seniorom na Mazowszu aktywne i dostosowane do ich potrzeb spędzanie czasu.

Polska od wielu lat plasuje się na świecie w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych. Prognoza GUS na lata 2007–2035 przewiduje dalszy wzrost tych wskaźników. To, jak będą funkcjonować osoby dojrzałe, jakie stworzy się im warunki do uczestniczenia w codzienności, w coraz większym stopniu będzie miało wpływ na życie całego społeczeństwa.

– Co roku realizujemy konkursy na rzecz polityki senioralnej. Z doświadczenia już wiemy, jak bardzo są one potrzebne. Największym zainteresowaniem cieszą się bony społeczna dla seniorów, bo pozwalają im brać udział w wielu ciekawych zajęciach, czuć się atrakcyjnie, w kondycji, dbać o rozwój intelektualny. Czas jednak pokazał, że wtedy, gdy nie można się spotykać na żywo, nieocenione jest zdalne wsparcie – również w postaci telefonów zaufania. W dobie pandemii osoby starsze często są jeszcze bardziej odizolowane. Stawiamy więc na różnorodne formy działań, by mogli odnaleźć się niezależnie od okoliczności – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Po pierwsze – nie wykluczać

Kwota ponad 4 mln zł z budżetu województwa będzie podzielona na sześć zadań, które będą realizować organizacje pozarządowe. Część dotyczy zwiększania samodzielności seniorów i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. To roczne zadania, na które przeznaczono ponad 1 mln zł. Dodatkowe punkty, podczas ubiegania się o dotację, można otrzymać za nawiązanie współpracy partnerskiej, bezpośrednie działania na rzecz mieszkańców gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

Wziąć sprawy w swoje ręce

300 tys. przeznaczonych zostało na partycypację seniorów w życiu społecznym. Chodzi o zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym przez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów. W ten sposób głos tej grupy wiekowej może być lokalnie słyszalny. W tym przydatku dodatkowe punkty można uzyskać za doświadczenie we współpracy z radami seniorów oraz doświadczenie badawcze.

Na naukę nigdy nie jest za późno

Celem kolejnego zadania jest stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie. Kwota 900 tys. przeznaczona jest na działania związane z „pakietami edukacyjnymi” ich promocję oraz realizację. Pakiety to w praktyce organizacja zajęć edukacyjnych dla grupy co najmniej 10 seniorów. Powinny być realizowane przez osoby posiadające minimum stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki (stopień doktora, stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora) i współpracujące, np. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim itp. Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej można zdobyć w tym przypadku za nawiązanie współpracy partnerskiej.

Bony na aktywności seniorów

Kolejne środki – 900 tys., zasilą bony społeczne dla seniorów. To zadanie sprawdziło się  w poprzednich latach, podpisywane więc będą umowy 3-letnie. Bony przeznacza się na finansowanie lokalnych inicjatyw społecznych, które zwiększają samodzielność i aktywność seniorów. Mogą być to m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacja fizyczna lub pielęgnacja tradycji lokalnych. O bony społeczne mogą ubiegać się nieformalne minimum 5-osobowe grupy osób starszych.

Organizacje ubiegające się o dotacje na tego typu działania, mogą otrzymać dodatkowe punkty za minimum 2-letnią ciągłość dotychczasowego doświadczenia oraz minimum 2-letnie dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów na rzecz seniorów.

Senior w Sieci

Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów – na to przeznaczone jest 300 tys.. Ma dostarczać seniorom nowych, interesujących i dostosowanych do ich potrzeb treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp. To również element promowania pozytywnego wizerunku aktywnego starzenia się. Organizacje ubiegające się o tę dotację mogą otrzymać dodatkowe punkty za dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu platformy internetowej.

Wsparcie dla duszy

Przewidziane są również środki – 900 tys., na niemedyczną pomoc w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów. To z jednej strony zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną seniorów – realizowanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. Z drugiej – funkcjonowanie sprawdzonych, szczególnie w czasie pandemii, telefonów wsparcia lub spotkań on-line, które pozwalały osobom starszym znaleźć równowagę w trudnych czasach.

Punkty dodatkowe można uzyskać za opracowanie i upowszechnienie w trakcie realizacji zadania publikacji na temat możliwości uzyskania pomocy niemedycznej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów oraz doświadczenia w prowadzeniu tzw. telefonu zaufania dla osób potrzebujących wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek?

Zadania będą realizowane na podstawie umów rocznych (w przypadku pierwszego – dotyczącego zwiększania samodzielności seniorów i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną) oraz trzyletnich (pozostałe zadania). Oferty można składać do 16 kwietnia 2021 r. Więcej szczegółów na stronie: https://mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/, a także na platformie Witkac.pl https://witkac.pl/public/#/Urzad/Index/197

 

Liczba wyświetleń: 595

powrót