Aktualności

Wszystkiego najlepszego, Muzeum Wsi Mazowieckiej!

2021.03.24 10:20 , aktualizacja: 2021.03.24 10:39

Autor: Justyna Cieszyńska, MWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Front drewnianej chaty, na pierwszym planie wysokie kwiaty Chałupa z Izdebna. fot. D...
  • Bielona, kryta strzechą chata, na pierwszym planie jabłonka Zagroda z Izdebna, Fot.D...
  • Sześć kobiet w ludowych strojach na sdcenie Gotowanie na polanie, fot....
  • Ratusz w Sierpcu, Fot. D....
  • Czterech chłopów z tradycyjnymi narzędziami żniwnymi, boso |Lato w skansenie. fot....
  • Koń ciągnący wóż, na wozie siedzi chłop Żniwa w skansenie. fot....
  • Fragment zaśnieżonego obejścia, na pierwszym planie oszroniony płot Zagroda z Dzierzążni.Zima,...
  • Chałupa z Dzierzążni, Fot....
  • Wejście do chaty krytej strzechą, na pierwszym planie malwy Chałupa z Ostrowa, fot. D...

Dokładnie pół wieku temu, 24 marca 1971 r. powstała jedna z najciekawszych instytucji kultury na Mazowszu – Muzeum Etnograficzne w Sierpcu, dziś znane pod nazwą Muzeum Wsi Mazowieckiej.

 

50 lat rozwoju

W 1975 r. władze miejskie przekazały teren dawnego majątku Bojanowo, gdzie zaczął powstawać skansen. Placówka od początku ukierunkowana była na gromadzenie dóbr kultury w zakresie etnografii i sztuki ludowej. Celem nadrzędnym instytucji zawsze było dążenie do przekazywania kolejnym pokoleniom świadectwa ich tożsamości poprzez badanie i dokumentowanie dorobku kultury materialnej wsi mazowieckiej.

Placówka stale się rozwija. Dziś to nie tylko skansen, ale również XIX-wieczny ratusz i Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Na terenie głównym zgromadzono 80 obiektów małej i dużej architektury, 11 zagród chłopskich z przełomu XIX i XX wieku, zrekonstruowany dworek szlachecki; XVIII-wieczny kościół drewniany z miejscowości Drążdżewo; drewniany wiatrak reprezentujący najstarszy i najpopularniejszy na terenach Europy typ młynów wiatrowych, koźlak; wystawy stałe w Galerii rzeźby ludowej i Powozowni. Obecnie w Muzeum zgromadzonych jest ponad 13 tys. eksponatów.

 

Mimo pandemii — na pełnych obrotach

Muzeum Wsi Mazowieckiej prowadzi szeroką działalność kulturalno-edukacyjną z imprezami plenerowymi, warsztatami dla dzieci i młodzieży czy wystawami, które stały się jego wizytówką. W roku jubileuszowym także nie zabraknie wyjątkowych wydarzeń. Oprócz cyklicznie odbywających się konkursów jak „Tradycyjna palma wielkanocna” czy „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”, placówka zaproponowała kilka konkursów specjalnych, jak „Muzeoprzytulak” – projekt maskotki jubileuszowej, „Skansen w obiektywie” czy „Skansen słońcem malowany”. Nową formą edukacji i kontaktu z publiką są prelekcje „W czwartki o kulturze”, realizowane (w związku z sytuacją epidemiczną) w Internecie na platformie YouTube. To tam muzealnicy podejmują tematy związane z folklorem i tradycją mazowieckiej wsi („Karnawał na Mazowszu” czy „Wielkanoc na Mazowszu”) oraz odsłaniają tajniki swojej pracy i historii skansenu. Na wrzesień zaplanowana jest również ogólnopolska konferencja naukowa „Przyszłość naszego dziedzictwa”, która ma być jednym z głównych punktów w jubileuszowym kalendarzu. Jeśli sytuacja na to pozwoli, muzeum chce świętować swoje 50-lecie hucznie, zapraszając gości do udziału w licznych imprezach plenerowych i koncertach. Przez pół wieku zarówno założyciele jak i kontynuatorzy ich działalności dążyli do tego, by wiedza o dawnych czasach, obyczajach i codzienności naszych przodków dotarły do świadomości społecznej w jak najszerszym zakresie. Zachęcamy więc do śledzenia wydarzeń roku jubileuszowego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w mediach społecznościowych oraz na stronie www.mwmskansen.pl.

Liczba wyświetleń: 260

powrót