Aktualności

Samorząd Mazowsza ze wsparciem dla osób wychodzących z bezdomności

2021.03.19 14:40
Autor: Hanna Maliszewska, MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
#pomoc. 900 tys. zł  a wsparcie osób wychodzących z bezdomności azowieckie Centrum Polityki...

Szacuje się, że w Polsce jest od 30 do 300 tys. bezdomnych. 30-40 proc. z nich przebywa „na ulicy”. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej po raz pierwszy ogłosiło konkurs na dotacje działań wspierających wychodzenie z bezdomności. Do 25 marca 2021 r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty. Na trzyletnie działania przewidziane jest w sumie 900 tys. zł z budżetu województwa.

 

Szansa na wyjście z bezdomności

Bezdomność, z uwagi na ogromną skalę i bardzo złożone przyczyny, jest na całym świecie zjawiskiem, którego nie można całkowicie wyeliminować. Nie można jednak przejść obojętnie wobec problemu osób, które się w tym kryzysie znalazły. Każda bezdomność jest inna, uwarunkowana nie tylko indywidualną historią danej osoby, ale też lokalnymi czynnikami. Osoby pozostające w kryzysie bezdomności potrzebują wsparcia z zewnątrz. Aby dać szansę organizacjom pozarządowym na Mazowszu mierzenia się z tym problemem, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ogłosiło konkurs, dzięki któremu przekaże dotacje na działania wspierające te osoby.

Wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego wynosi w sumie 900 tys. zł. Jest to kwota przeznaczona na trzy lata prowadzenia działań.

 

– Bardzo rzadko powodem bezdomności jest tylko jeden czynnik. Najczęściej wynika ona z wielu, często nakładających się na siebie przyczyn. Dlatego tak trudno jest później wyjść z bezdomności – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Zdecydowaliśmy się wesprzeć działania dla osób wychodzących z bezdomności. Jest to nowe zadanie, na które przeznaczamy w sumie 900 tys. zł – po 300 tys. zł na każdy rok do 2023 r. Zależy nam na tym, żeby uczyć wychodzenia z bezdomności, wspierać działania związane z mieszkaniami treningowymi.

 

Różne formy wsparcia

Dotacje obejmą m.in. udzielanie długofalowego wsparcia pozwalającego osobom bezdomnym wyjść z ich kryzysu, ale też inicjatywy podejmowane w placówkach edukacyjnych, działania aktywizujące skierowane do osób bezdomnych oraz edukację w wychodzeniu z bezdomności. Dofinansowanie można również przeznaczyć na tworzenie mieszkań tzw. treningowych lub działalność osób zajmujących się tzw. streetworkingiem, czyli pracą prowadzoną bezpośrednio na ulicy, w środowisku osób dotkniętych bezdomnością.

 

Poza zaproponowanymi działaniami, dodatkowo punktowane będą m.in. udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania, nawiązanie współpracy partnerskiej, doświadczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz liczba osób bezdomnych, którym zostanie udzielone wsparcie.

 

Oferty można składać do 25 marca 2021 r. przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie MCPS. Rozstrzygnięcie planowane jest na 11 maja

Liczba wyświetleń: 191

powrót