Aktualności

Kampinoskie mokradła pod ochroną

2021.03.18 14:05
Autor: opr.WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Krajowbraz Kampinosu, łąka a w tle las Kampinoskie Bagna II to...

Marszałek Adam Struzik, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, Prezes fundacji REC Polska Michał Miazga oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Michał Jerzy Zasada podpisali umowę na realizację programu Kampinoskie Bagna II (KAMPINOS WETLIFE).

 

O projekcie

Projekt Kampinoskie Bagna II (KAMPINOS WETLIFE) jest kontynuacją dotychczasowych prac nad odtwarzaniem mokradeł Puszczy Kampinoskiej realizowanych w ramach projektu Kampinoskie Bagna I (KAMPINOS WETLANDS), w którym województwo wzięło udział w latach 2016–2019. Projekt również współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach „Instrumentu Finansowego Life”.

Jego celem jest dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie. Dodatkowo realizowane będą m.in. działania z zakresu retencji przyrodniczej (budowa oczek wodnych, unaturalnienie koryt kanałów), usuwanie gatunków inwazyjnych i wykupy gruntów.

W ramach projektu Kampinoskie Bagna II odbędą się również warsztaty upowszechniające wiedzę o metodach zwiększania retencji przyrodniczej jako efektywnej kosztowo metodzie przeciwdziałania suszom i powodziom, adaptacji do zmian klimatu i zwiększaniu różnorodności biologicznej. Służyć będą one także wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy.

 

Praca w partnerstwie

Umowę podpisano podczas konferencji skierowanej głównie do wójtów, burmistrzów i starostów z terenu województwa mazowieckiego, a jej celem było zainicjowanie konkretnych działań dotyczących małej retencji przyrodniczej na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na terenach objętych ochroną prawną (parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu – blisko 30 proc. powierzchni województwa mazowieckiego).

Całkowity koszt budżetu projektu szacuje się na kwotę ponad 5 mln euro, z czego udział finansowy Unii Europejskiej wyniesie ponad 3 mln euro.

 

Liczba wyświetleń: 150

powrót