Aktualności

250 mln zł od samorządu Mazowsza na programy wsparcia

2021.03.11 15:20 , aktualizacja: 2021.03.17 10:32

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

mężczyzna siedzi przy stole, na którym leżą dokumenty – Nasze wsparcie to...
mężczyzna za stołem konferencyjnym w pozycji siędzącej, trzyma mikrofon w ręku Wiceprzewodniczący Sejmiku...
kobieta w pozycji siędzącej  mikrofonem w ręku, w tle banser w kolorze czerwonym z białym napisem Mazowsze serce Polski – Walka ze smogiem to...

Remonty dróg gminnych i powiatowych, obiekty sportowe, nowe samochody dla OSP, remonty strażnic, stacje meteorologiczne, inicjatywy sołectw i działkowców – lista przedsięwzięć, które będzie można w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa. Trwają nabory do programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa.

 

Mazowsze pomaga samorządom

Autorskie programy wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego to już stała pozycja w budżecie regionu. Co roku władze Mazowsza przeznaczają na ten cel coraz większe pieniądze. Wynika to nie tylko z dobrej kondycji finansowej województwa, ale przede wszystkim z potrzeb samorządów i efektów, które doceniają mieszkańcy.

 

– Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. Zwłaszcza w sytuacjach, w których gminy czy powiaty z uwagi na ograniczone możliwości finansowe muszą często wybierać, którą inwestycję zrealizować w pierwszej kolejności. Taki zastrzyk finansowy jest wówczas bardzo potrzebny – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.   

 

W tym roku na realizację kolejnych edycji programów wsparcia samorząd województwa przeznaczy blisko 250 mln zł. Radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej w mazowieckim sejmiku Krzysztof Grzegorz Strzałkowski zauważa, że inicjatywa przynosi realne efekty.

– Wyremontowane drogi, szkoły, domy kultury, nowe boiska czy nowoczesne samochody dla strażaków to inwestycje, które widać gołym okiem. To tysiące zadań, które  nie tylko zwiększają atrakcyjność poszczególnych miejscowości, ale przede wszystkim wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

 

151 mln zł na równomierny rozwój Mazowsza

Na realizację Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć.

 

11 mln zł na ochronę powietrza

Na przedsięwzięcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM) władze Mazowsza przyznały aż 11 mln zł.

– Walka ze smogiem to obecnie jeden z głównych problemów, z jakim borykają się samorządy lokalne. Nasz program daje gminom możliwość realizowania projektów, które mogą mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza, a tym samym na zdrowie naszych mieszkańców – podkreśla radna województwa mazowieckiego Katarzyna Bornowska.

W ramach programu będzie można ubiegać się o wsparcie na zadania z zakresu ochrony powietrza (inwentaryzacja źródeł ciepła, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne czy zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych) i ochrony mikroklimatu (zakup i montaż automatycznych stacji meteorologicznych wraz z ogródkami meteorologicznymi, tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni czy retencjonowanie wody deszczowej). Nabór do programu trwa do 26 marca.

 

10 mln zł na obiekty sportowe

Remont boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114, modernizacja boiska przy ul. Picassa czy modernizacja szatni na pływalni „Polonez” to tylko niektóre efekty programu wspierającego rozwój mazowieckiej bazy sportowej w Warszawie.  W sumie do tej pory dzięki pomocy Mazowsza powstało lub zostało wyremontowanych 289 obiektów sportowych. W tym roku na rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów sportowych samorząd województwa zarezerwował 10 mln zł. Będzie można zdobyć pieniądze z budżetu Mazowsza na m.in. hale i boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, a także siłownie plenerowe, pumptracki czy też place sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem jednak placów zabaw. Maksymalne dofinansowanie, o które można się ubiegać to 200 tys. zł. Nabór do tegorocznej edycji programu trwa do 22 marca.

 

1 mln zł na ogródki działkowe

To już trzecia edycja programu wsparcia dla działkowców. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 1 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. O wsparcie dla działkowców powinny wnioskować samorządy. Z dotacji w ramach tego programu skorzystali również stołeczni działkowcy w tym m.in. ROD „URSYNÓW”, który zainstalował system monitoringu wizyjnego. Z kolei na terenie ROD „SADY ŻOLIBORSKIE” wymienił ogrodzenie, a działkowcy z ROD „SYRENA” zakupili traktorek do koszenia trawy. Nabór wniosków ruszy 15 marca i potrwa aż do 30 kwietnia.

 

15,1 mln zł dla sołectw

Na realizację czwartej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze władze regionu zarezerwowały 15,1 mln zł. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowano blisko 2800 różnego rodzaju projektów. W tym roku samorządy mogą również liczyć na dotację do 10 tys. zł. Wzorem lat ubiegłych, sołectwa mogą się starać o wsparcie na m.in. rewitalizację skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Liczba wspartych projektów będzie zależeć od wielkości gminy. Nabór wniosków trwa do 26 marca.

 

15 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych

W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył aż 15 mln zł na zakup lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochrony indywidualnej strażaka (hełmy strażackie z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne). To jest szczególnie ważne wsparcie dla lokalnych środowisk – zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek.

– Potrzeby OSP wciąż są duże, dlatego co roku przeznaczamy środki na ich doposażenie. Obecnie druhowie, oprócz codziennych obowiązków, włączają się też w walkę z epidemią.

Wsparciem samorządu Mazowsza mogą zostać objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), ale też te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do systemu. Nabór wniosków trwa do 12 marca br.

 

5 mln zł na remonty lub modernizację strażnic OSP

Strażacy ochotnicy mogą również liczyć na pomoc finansową Mazowsza przy remontach i modernizacji remiz. Radni województwa mazowieckiego wygospodarowali na ten cel 5 mln zł. Maksymalne wsparcie, o jakie można się ubiegać to 25 tys. zł. Wnioski będzie można składać do 12 marca 2021 r.

 

Miliony na wsparcie ZOZ-ów oraz nauczanie zdalne

Władze Mazowsza pracują jeszcze nad dwoma programami wsparcia. Jeden skierowany jest do mazowieckich szkół. Ma wspomóc uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, taki jak komputery, laptopy, drukarki oraz tablice multimedialne. W ubiegłym roku udało się na ten cel pozyskać wsparcie unijne i przy pomocy wkładu własnego województwa w wysokości 10 mln zł zrealizować projekt unijny o wartości 35 mln zł. Dzięki temu uczniowie 236 mazowieckich szkół z całego Mazowsza otrzymali pomoce naukowe przydatne w nauce zdalnej. Drugi program, nad którym pracują urzędnicy dotyczy poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby prowadzenia rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Oba programy mają ruszyć w drugim kwartale 2021 r.

 

6 mln zł na remonty zabytków

W tym roku na remonty obiektów zabytkowych samorząd Mazowsza przeznaczył 6 mln zł. W ramach dotychczasowych edycji programu dofinansowano już ponad 250 inwestycji. Nabór zgłoszeń zakończył się 22 lutego br. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków.

 

 

Liczba wyświetleń: 405

powrót