Aktualności

Nowa marka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

2021.03.01 15:00 , aktualizacja: 2021.03.02 11:36

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Litery MCPS. Wokół litery M jest półokrągły zyzgzak, który zamyka się na literze M Od 1 marca br. Mazowieckie...
Litery MCPS. Wokół litery M jest półokrągły zyzgzak, który zamyka się na literze M Akcent położony na słowo...

Stoją po stronie tego, kto szuka wsparcia. Przykładają uwagę do projektów pomagającym ludziom w potrzebie. Aby ich działania łatwiej było zidentyfikować, postawili na zmiany. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej od 1 marca ma nowy system identyfikacji wizualnej.

 

Cel jest prosty – jasna komunikacja misji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Akcent położony na słowo „centrum” w nazwie znalazł odbicie w znaku graficznym. W ten sposób podkreślono, że MCPS jest źródłem badań, rozwiązań, pomysłów i wsparcia dla każdego, kto szuka pomocy.

 

By podkreślić różnorodność działania instytucji i wskazać, czym się zajmuje, nowe oznaczenia graficzne zyskały też wydziały MCPS. Polityka senioralna, sprawy osób z niepełnosprawnościami, wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, adopcja, programy społeczne, profilaktyka uzależnień – to tylko część obszarów, które teraz łatwiej będzie zidentyfikować.

 

Informacje na temat nowego systemu identyfikacji wizualnej i wszelkie wytyczne związane z jego stosowaniem zainteresowani znajdą na stronie Centrum . Nowe logotypy obowiązują od 1 marca br.

 

Czym zajmuje się MCPS?

Szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Przeciwdziała przemocy i wykluczeniu społecznemu. Zajmuje się też rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Wspiera rodziny i system pieczy zastępczej.

Centrum prowadzi szkolenia, konferencje, kursy dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, a także zainteresowanych osób fizycznych.

 

Kogo MCPS zaprasza do współpracy?

Wśród współpracowników MCPS znajdziemy organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz fizyczne – w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, a także organy administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

 

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Realizuje zadania własne i zlecone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

Liczba wyświetleń: 284

powrót