Aktualności

Posiedzenie sejmiku województwa

2021.02.24 08:00 , aktualizacja: 2021.02.24 11:18

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Screen z posiedzenia on-line Przewodniczący Ludwik...
  • Marszałek podczas obrad Marszałęk Adam Struzik
  • Rany na ekranie komputeraz Radny Krzysztof Grzegorz...
  • Posiedzenie sejmiku on-line Radny Krzysztof Winiarski
  • Dyrektyor Departamentu NIeruchomości i Infrastruktury UMWM Dyrektor Katarzyna...

Konsultacje Umowy Partnerstwa

W związku z rozpoczętymi 18 lutego br. konsultacjami społecznymi projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027, sejmik skierował do premiera RP stanowisko, w którym przedstawił propozycje zmian do tego dokumentu. Radni nie zgadzają się przede wszystkim z kwotą alokacji przyznaną dla regionu Warszawskiego stołecznego, wynoszącą jedynie 157 mln euro. W porównaniu z okresem programowania 2014–2020 jest to o 90 proc. mniejsza pula środków finansowych.

 

Centralizacja szpitali

Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad restrukturyzacją szpitali, powołując zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie rozwiązań legislacyjnych. Sejmik, w przyjętym stanowisku, zaapelował do ministra zdrowia oraz przewodniczącego zespołu o dopuszczenie do prac zespołu przedstawicieli organów tworzących szpitale oraz przedstawicieli tych podmiotów leczniczych. Radni zawnioskowali również o wydłużenie czasu niezbędnego do wypracowania reformy zdrowia.

Nowelizacja budżetu

Sejmik przyjął nowelizację budżetu województwa na 2021 r., która zwiększa przychody o blisko 213 mln zł. Dodatkowe pieniądze pochodzą z wolnych środków za 2020 r. i  przeznaczone są m.in. na:

  • instrument wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa – 95 mln zł,
  • programy wsparcia jednostek OSP – 7,9 mln zł,
  • pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną – 10 mln zł,
  • zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 7,2 mln zł,
  • programy polityki zdrowotnej, w tym in vitro oraz szczepień przeciwko meningokokom i pneumokokom – 2,6 mln zł.

Nowelizacja przewiduje również zabezpieczenie 50 mln zł na pokrycie strat podmiotów leczniczych, dla których organizatorem jest województwo mazowieckie.

 

Samochody i sprzęt dla OSP

Radni zgodzili się na przyznanie 149,7 tys. zł pomocy finansowej gminie Zatory (pow. pułtuski) na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach. Budynek użytkowany przez jednostkę nie jest ocieplony, co uniemożliwia garażowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego z napełnionym wodą zbiornikiem, a tym samym gaszenia pożarów zimą. Rozbudowa obejmować będzie garaż z pomieszczeniem technicznym, w którym umieszczony zostanie piec grzewczy.

Dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł dostanie również gmina Brok na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brok. Jednostka OSP Jelonki, mieszcząca się na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, zostanie natomiast wyposażona w drobny sprzęt specjalistyczny i środki ochrony osobistej. Sejmik przeznaczył na ten cel 20 tys. zł. O przyznanie tych środków finansowych zabiegał w poprawkach zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r. radny Krzysztof Winiarski.

Gmina Jedlnia-Letnisko będzie natomiast mogła w tym roku zakupić samochód ratowniczo-gaśniczy dla swojej jednostki OSP. Radni zgodzili się ponownie na przyznanie pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł. W zeszłym roku, ze względu na trudności ze zrealizowaniem zakupu, leżące po stronie producenta, gmina musiała zwrócić przyznaną dotację.

W wyniku uczestnictwa OSP Brwilno w akcji przeciwpowodziowej w Płocku 9 i 10 lutego br. uszkodzeniu uległ silnik samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Brwilno. Radni zgodzili się przekazać gminie Stara Biała 7 tys. zł na remont samochodu.

 

Wsparcie dla bibliotek powiatowych

Samorząd Mazowsza dofinansuje działy pedagogiczne w pięciu bibliotekach powiatowych. Tegoroczna dotacja wyniesie w sumie 705 tys. zł i rozdysponowana będzie na powiaty: białobrzeski (110 tys. zł), otwocki (140 tys. zł), przysuski (130 tys. zł), sierpecki (145 tys. zł), wołomiński (180 tys. zł).

 

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz

Radni zgodzili się na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”. Jego zadaniem będzie współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz odtworzenia i odbudowy linii kolejowej od Zegrza do Przasnysza, realizowanej w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028. Uchwały w tej sprawie przyjęło już 14 samorządów, na terenie których przebiega linia (Serock, Przasnysz, Maków Mazowiecki, Pułtusk, powiaty: przasnyski, makowski, pułtuski, legionowski oraz gminy: Pokrzywnica, Płoniawy-Bramura, Karniewo, Winnica, Przasnysz i Szelków).

 

Ochrona powietrza

Z powodu ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki w powietrzu w strefie mazowieckiej, opracowany został i przyjęty przez sejmik plan działań krótkoterminowych. Ma on zmniejszyć ryzyko wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego dwutlenku siarki oraz ograniczenie skutków i czasu ich trwania. Diagnoza stanu jakości powietrza na terenie strefy mazowieckiej wskazała, że główną przyczyną ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki jest emisja przemysłowa z zakładu PKN ORLEN S.A. w Płocku. Drugim co do wielkości źródłem jest natomiast emisja powierzchniowa z ogrzewania indywidualnego opartego na paliwach stałych.

 

Mak i konopie

Mazowieccy rolnicy z 224 gmin zdecydowali się na uprawę w 2021 r. konopi włóknistych na łącznej powierzchni 2,6 tys. ha. Mak niskomorfinowy uprawiany będzie w gminie Sanniki na powierzchni 3 ha. Sejmik przyjął uchwałę określającą ogólną powierzchnię tych upraw, do której zobowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni wprowadzili zmiany do regulaminu konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Ze względu na stan epidemiczny, wprowadzona została nowa kategoria - „Muzea w sieci”. Zmianie uległy również m.in. zapisy dotyczące terminów rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród. Sejmik uznał ponadto za bezzasadną skargę na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz nie uwzględnił petycji dotyczącej podjęcia starań o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku. Projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego skierowany został do dalszych prac w Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i innych komisji. Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniować będzie natomiast projekty stanowisk sejmiku w sprawie upamiętnienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Miry Ziemińskiej-Sygietyńskiej. Radni wysłuchali również informacji zarządu województwa dotyczącej Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+.

Liczba wyświetleń: 250

powrót