Aktualności

Wkrótce poznamy Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej 2021

2021.02.15 12:20 , aktualizacja: 2021.02.15 16:42
Autor: MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Infografila. Tekst: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej Konkurs organizowany jest...

Są wrażliwi na innych, angażują tych, których społeczeństwo odrzuca, zmieniają oblicze gospodarki – tak na Mazowszu działają podmioty ekonomii społecznej. Aby je promować, a przede wszystkim nagrodzić za ciągły rozwój, samorząd Mazowsza kolejny raz ogłosił konkurs na Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej 2021.

 

Ważna jest misja

Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

– To już szósta edycja naszego konkursu – mówi zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych Elżbieta Bogucka – Od 2016 r. wyróżniamy w nim te podmioty, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Staramy się też dostrzegać instytucje i osoby, które rozumieją na czym polega misja ekonomii, określanej jako „społeczna”, misja, która jest oparta na wsparciu i pomocy drugiemu człowiekowi.

Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej. Mogą w nim wziąć udział np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, towarzystwa wzajemnościowe oraz spółki non profit z terenu województwa mazowieckiego. Tytuł może być przyznany również osobom i instytucjom wspierającym rozwój i propagowanie ekonomii społecznej.

– Liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem – mówi kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej MCPS Robert Gajewski. – Przyznajemy to wyróżnienie już po raz szósty i jest ono bardzo rozpoznawalne. Co roku kilkanaście podmiotów i instytucji zdobywa ten tytuł. Mimo trwającej pandemii, na mapie województwa wciąż pojawiają się nowe przedsiębiorstwa społeczne, które mają na celu nie tylko zysk, ale i korzyści społeczne. Bardzo nas to cieszy, ale chcielibyśmy, aby w budowanie ekonomii społecznej aktywniej włączyły się samorządy i biznes. Ten ostatni, zwłaszcza w obszarze tzw. społecznej odpowiedzialności, która pomaga kształtować odpowiednie warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Kategorie

Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach: „Rozwój”, „Reintegracja” oraz „Odpowiedzialność”. Każdemu przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej z kategorii.

Startujący w kategorii „Rozwój” mogą być nagrodzeni za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i usługi. Ocenie będzie podlegać m.in. innowacyjność w sposobie działania, rozpoznawalność w środowisku, stosowane formy aktywności oraz korzyści społeczne płynące z przedsięwzięć.

W kategorii „Reintegracja” nagradzane są podmioty ekonomii społecznej, których jednym z podstawowych celów działalności jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. W tej kategorii wyróżniane są takie podmioty jak: centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej. W ten sposób upowszechniane są dobre praktyki stosowane w ramach działalności warsztatowej oraz ciekawe projekty.

Ostatnią kategorią jest „Odpowiedzialność”, w której nagradzany jest pozytywny wizerunek osób i instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Wyróżniane w niej są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje otoczenia ekonomii społecznej, które podejmują różnego rodzaju inicjatywy, wartościowe z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej.

Zgłoszenia można przesyłać do 16 kwietnia. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas „Wirtualnego Jarmarku Rozmaitości” połączonego z uroczystą galą Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’ 2021 zaplanowanego na wrzesień. Więcej informacji dostępnych jest na stronie MCPS.

Liczba wyświetleń: 178

powrót