Aktualności

Jakie fundusze na badania, rozwój i innowacje?

2021.02.10 11:30 , aktualizacja: 2021.02.10 12:32

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Adam Struzik podczas postkania online Chcemy wypracować optymalne...
  • Ekran podzielony na wiele sekcji, w każdej uczestnik sppootkania Adam Struziko Umowie...
  • Screen z rozmowy online W spotaniu uczestniczył...

Ruszyły konsultacje projektu Umowy Partnerstwa.

– Jesteśmy zainteresowani poznaniem opinii na ten temat jak najszerszego grona. Chcemy wypracować optymalne postulaty. I takie uwagi zgłosić do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – mówi marszałek Adam Struzik, który o Umowie Partnerstwa rozmawiał online z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych.  

 

Trwa proces programowania funduszy UE na lata 2021–2027. Rozpoczęły się rządowe konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa. Jest to dokument określający ramy wykorzystania funduszy polityki spójności Unii Europejskiej dla Polski na lata 2021–2027. Umowa Partnerstwa jest przygotowywana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Co z B+R+I?

 

– Na Mazowszu zarejestrowanych jest 650 tys. przedsiębiorstw przy czym w samym  tylko regionie Warszawskim stołecznym ponad 400 tys. tj. 61 proc. To tu znajduje się 80% uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z Mazowsza. Znaczenie Warszawy dla konkurencyjności i innowacyjności całego kraju jest kluczowe. Dlatego też konieczne jest zapewnienie odpowiedniej skali środków, które będą mogły zostać skierowane poprzez program regionalny i programy krajowe na wzmocnienie lub odblokowanie potencjałów rozwojowych stolicy Polski, na czym skorzysta nie tylko Mazowsze regionalne, ale również wszystkie pozostałe województwa w kraju. Bez wystarczających środków na interwencje w obszarze B+R+I dla regionu Warszawskiego stołecznego, województwo mazowieckie może na przestrzeni nadchodzącego dziesięciolecia utracić swoją pozycję, zarówno w kraju jak i Europie, zmieniając się z lidera wzrostu i innowacji w województwo słabo rozwinięte – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Marszałek uważa również, że, mając na względzie rzeczywistą sytuację rozwojową regionu NUTS 2 – Warszawskiego stołecznego, koniecznym i niezbędnym jest zastosowanie dla regionu Warszawskiego stołecznego mechanizmu elastyczności, jaki został przewidziany rozporządzeniu ogólnym, co pozwoli zminimalizować negatywne skutki zakwalifikowania tego regionu do kategorii regionów lepiej rozwiniętych. Zwiększenie alokacji powinno odbyć się poprzez likwidację rezerwy programowej i tym samym transfer dodatkowych środków wysokości 1 mld euro, w tym 500 mln euro w ramach programu regionalnego i 500 mln euro w ramach programów krajowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Umowa niekorzystna dla Warszawy

Po raz pierwszy od wstąpienia Polski do UE na potrzeby programowania polityki regionalnej wydzielona została metropolia warszawska (tzw. Region Warszawski Stołeczny – w jego skład wchodzi obszar 10 powiatów: Warszawa oraz grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwockim, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński).

 

Projekt Umowy Partnerstwa zawiera bardzo niekorzystne dla metropolii warszawskiej rozwiązania. Przewidziana przez Ministerstwo alokacja dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027 to 157 mln euro. Stanowi to zaledwie około 10% środków, pozyskanych przez beneficjentów funduszy strukturalnych z tego obszaru w okresie programowania 2014–2020 (około 1,5 mld euro). Około 60 proc. z tych 1,5 mld euro tj. około 900 mln euro przypadło na rozwój przedsiębiorców, uczelnie oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Tak drastyczne ograniczenie środków oznacza w dłuższej perspektywie zahamowanie rozwoju wielu przedsiębiorstw oraz brak środków na prowadzenie badań naukowych, a w konsekwencji spadek konkurencyjności całej metropolii warszawskiej.

 

Dlatego niezbędne jest podjęcie działań w ramach trwających konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027, które kończą się w dniu 22 lutego br.

Liczba wyświetleń: 429

powrót