Aktualności

Pieniądze z UE na „polski laser” i e-usługi

2021.02.08 13:05 , aktualizacja: 2021.02.09 14:08

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska stoi przed kamerą i trzyma wielki symboliczny czek z wypisaną kwotą. Po jej lewej i prawej stronie stoją dwa przedstawiciele z Centrum Badań Jądrowych. Jeden z nich pomaga trzymać czek. Drugi trzyma list okolicznościowy Narodowe Centrum Badań...
  • Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska trzyma wielki symboliczny czek. Po jej prawej i lewej stronie stoją dwie przedstawicielki urzędu gminy w Michałowicach. Także trzymają czek Nowe e-usługi zapewnią...
  • Przedstawicielka gminy Jabłonna trzyma czek symboliczny z wypisaną kwotą dofinansowania. Obok niej stoi członek zarządu Janina Ewa Orzełowska, pokazując zieloną teczkę z listem okolicznościowym Inwestycja w gminie...
  • Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska stoi z symbolicznym czekiem. Po jej lewej i prawej stronie stoi dwóch przedstawicieli z urzędu z Pruszkowa. Jeden pomaga trzymać czek, drugi ma w rękach zieloną teczkę z listem Do Pruszkowa wsparcie...

Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku dostaną ponad 20,3 mln zł z funduszy europejskich na rozbudowę polskiego lasera PolFEL. Na wdrożenie e-usług administracyjnych Pruszków otrzyma ponad 2,4 mln zł, gmina Michałowice ponad 1,1 mln zł, a gmina Jabłonna – 770 tys. zł.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymały łącznie blisko 25mln zł wsparcia z RPO WM. Umowy w tej sprawie podpisała członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

Inwestycje w polski laser PolFEL

Narodowe Centrum Badań Jądrowych z Otwocka zainwestuje fundusze europejskie w Polski Laser na Swobodnych Elektronach. Jego rozbudowa zwiększy możliwości badawcze urządzenia. Lasery na swobodnych elektronach pozwalają badać materiały, cząsteczki chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których uczestniczą.

 

W ramach projektu zaplanowano m.in. wyposażenie systemu kriogenicznego lasera PolFEL w układ skraplania helu, który zwiększy czas pracy urządzenia i umożliwi zainstalowanie nowych stacji badawczych. Naukowcy z Otwocka, dzięki unijnemu wsparciu, zbudują stanowisko testowe kriomodułów, a także kupią aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie testów i badań kriomodułu oraz skrzynię zaworową i ją zainstalują. Ponadto stacja zadań biomedycznych zostanie wyposażona w aparaturę badawczą, która po jej podłączeniu do linii fotonowych lasera PolFEL znacznie usprawni przeprowadzanie badań w zakresie nauk biologiczno-medycznych.

 

Środki unijne pozwolą na zbudowanie i uruchomienie tzw. laboratorium czystego z pomieszczeniami czystymi klasy ISO5 oraz stacji uzdatniania wody ultra-czystej i urządzenia do przygotowania powierzchni układów nadprzewodzących. Prowadzeniem badań z wykorzystaniem PolFELa są zainteresowane jednostki naukowe zarówno polskie, np. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, jak i zagraniczne, np. francuski IRFU CEA.

 

Informatyzacja urzędu miasta w Pruszkowie

Do Pruszkowa wsparcie unijne trafi na rozwój e-usług publicznych w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Nowe e-usługi, licencje, a także szkolenia to tylko niektóre projektowe zadania. Wprowadzone usługi elektroniczne pozwolą na dostęp przez internet do wniosków, deklaracji, pism i innych dokumentów.

 

Nowe e-usługi w gminie Michałowice

E-usługi publiczne zostaną wprowadzone także w urzędzie gminy  w Michałowicach. Interesanci będą mieli dostęp do nowych usług elektronicznych m.in. w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych. System znacznie usprawni działania administracji publicznej. Nowe e-usługi zapewnią mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych.

 

Rozwój e-usług publicznych w urzędzie gminy Jabłonna  

Gmina Jabłonna zainwestuje środki unijne w rozwój e-usług publicznych. Mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z formularzy e-usług, a także zyskają dostęp do zdigitalizowanych zasobów archiwum gminy. Zmodernizowane zostaną też strona internetowa, sieć informatyczna, serwerownia oraz system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Gmina kupi także specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Przewidziane są również szkolenia dla administratorów. Inwestycja przyczyni się do wielu uproszczeń administracyjnych, w tym lepszego dostępu do e-usług.

 

Liczba wyświetleń: 359

powrót