Aktualności

Inwestycje w subregionie ostrołęckim w 2021 r.

2021.01.08 15:10 , aktualizacja: 2021.01.11 08:32

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Członek zarządu Elżbieta Lanc, marszałek Adam Struzik, radny Mirosław Augustyniak siedzą po jednej stronie stołu konferencyjnego. Przed nimi są plakietki z ich nazwiskami. Wszyscy trzymają ręce na stole i patrzą przed siebie. Są w maseczkach Inwestycje w szpitalach,...
 • Radny Augustyniak siedzi za stołem. Ręce zgięte w łokciach trzyma na stole, a w dłoniach ma okulary. Przed nim jest plakietka z jego nazwiskiem. Radny patrzy przed siebie. Ma na sobie maseczkę. Obok niego siedzi marszałek, także w maseczce. – Aż 70 proc. środków dla...
 • Dyrektor Danuta Stefaniak siedzi przy stole konferencyjnym lekko bokiem. Łokcie opiera o poręcze krzesła. Przed nią na stole jest dokument, a na nim rozłozone okulary. Dyrektor Stefaniak patrzy lekko w bok, jest w maseczce - Bezpieczeństwo wszystkich...

Inwestycje w szpitalach, instytucjach kultury, remonty dróg – tak przedstawia się plan na 2021 r. dla subregionu ostrołęckiego. Największym przedsięwzięciem planowanym przez władze województwa jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka–Orło. Nie zabraknie również pomocy dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP czy regionalnych zabytków.

 

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów.

– Chcemy jak najlepiej przygotować nasze placówki, przynajmniej w aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań związanych z COVID-19. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

Zdaniem członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc rok 2021 będzie czasem inwestycji w placówkach medycznych.

– W subregionie ostrołęckim środki otrzymają szpital w Ostrołęce oraz ostrołęcki Meditrans. Na wsparcie placówek ochrony zdrowia przeznaczymy także kolejne fundusze z Unii Europejskiej. Jeszcze w końcówce zeszłego roku przekazaliśmy do mazowieckich stacji pogotowia 10 nowoczesnych ambulansów, wkrótce nasi partnerzy otrzymają także aparaty RTG – wylicza Elżbieta Lanc i dodaje: – Udało nam się także wygospodarować fundusze za rozbudowę i remonty dróg czy wsparcie instytucji kultury. Dzięki temu przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka–Orło.

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

 

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie ostrołęckim

Zdrowie

Samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jednym z jego partnerów jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce. Również ostrołęcki Meditrans zyskał w ramach projektu specjalistyczne wyposażenie. W placówce trwają także roboty remontowo-budowlane. Dodatkowo, dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców subregionu w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, przy ostrołęckim szpitalu powstanie tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku, a do ostrołęckiego Meditransu trafią ambulanse ratunkowe.

 

Planowane inwestycje:

 • utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;
 • poprawa dostępu do usług publicznych służących wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;
 • wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT", zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii.

 

Drogi

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, to bardzo dobra informacja dla mieszkańców.

– Aż 70 proc. środków dla subregionu ostrołęckiego przeznaczonych zostanie na rozbudowę i modernizację dróg, które są tu naprawdę konieczne – dodaje radny.

 

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka–Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka–Ostrów Mazowiecka od km 24+300 do km 28+640 (od m. Malinowo do m. Jelonki);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele–Krukowo–Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz–Ostrołęka na odcinku od km 131+500 do km 132+660 na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II  od km 131+500 do km 132+470;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj.–Mława–Przasnysz–Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.

 

W ostatnich latach stan dróg wojewódzkich w subregionie ostrołęckim znacznie się poprawił – zaznacza Danuta Stefaniak, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, rejon drogowy w Ostrołęce:

– Musimy pamiętać, że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne i przebudowę każdego kilometra drogi liczyć należy w milionach. W tym roku kontynuować będziemy prace m.in.  na drodze nr 614 od Chorzeli do Myszyńca oraz na dwóch odcinkach drogi 627. Odcinek od Ostrowi Mazowieckiej do miejscowości Orło zostanie przebudowany na długości 11 km. Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest dla nas najważniejsze – dodaje Danuta Stefaniak.

 

Kultura

Wsparcie samorządu Mazowsza zostanie przeznaczone m.in. na budowę sceny plenerowej czy budowę systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Ostrołęce. W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych.

 

Edukacja

Największa pozycja w subregionie ostrołęckim to przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Dzięki głosom mieszkańców regionu, w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt „Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie”.

 

Programy wsparcia

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument wsparcia celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł;
 • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim –  703 tys. zł.

 

 

Liczba wyświetleń: 568

powrót