Aktualności

Inwestycje samorządu Mazowsza w subregionie radomskim w 2021 r.

2020.12.18 14:05 , aktualizacja: 2020.12.30 17:49

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Czterech panów w garniturach i maseczkach siedzi za stołem prezydialnym, za nimi na ścianie trzy obrazy pędzla Malczewskiego z kolekcji muzealnej. Od lewej: Krzysztof Zając...
 • Przekazujący zabytkową cukiernicę mówi, po bokach dwaj panowie słuchają. Cukiernicę z połowy XIX w....
 • Obra na sztaludze, po jego lewej stoją dwaj warszałkowie, po prawej dyrektor gestykulując. Marszałek Adam Struzik...
 • Trzech panów w garniturach i maseczkach ochronnych obok siebie pozują do pamiątkowego zdjęcia. Od lewej: marszałek Adam...

Inwestycje w szpitalach i instytucjach kultury, nowa siedziba szkoły w Garbatce-Letnisku – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu radomskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP.

 

Władze województwa planują również rozbudowę SOR w szpitalu wojewódzkim w Radomiu. To duże przedsięwzięcie o wartości 72 mln zł. Niestety ten projekt nie znalazł uznania w oczach rządzących i nie otrzymał wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Władze Mazowsza ponownie zawnioskują o wsparcie w ramach trzeciej tury RFIL.

 

Plan inwestycyjny samorządu Mazowsza na 2021 rok dla subregionu radomskiego, podczas konferencji prasowej w Radomiu, przedstawili marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W konferencji uczestniczył także Krzysztof Zając wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

W drugiej części spotkania marszałkowie przekazali dyrektorowi Muzeum im. Jacka Malczewskiego Leszkowi Ruszczykowi nowe muzealne eksponaty: cukiernicę z połowy XIX w. wykonaną przez radomskiego złotnika Wilhelma Steina oraz portret „Gimnazjalista” spod pędzla Stanisława Lentza.

 

Największa pula środków w subregionie radomskim w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia.

 

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

 

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, samorząd województwa ubiegał się o wsparcie pięciu projektów w tym dwóch z subregionu radomskiego. Żaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Są to:

 • budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu – wartość 72 mln zł;
 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko – wartość 60 mln zł;

To niestety oznacza, jak podkreślił marszałek Adam Struzik, że nie wszystkie plany zostaną zrealizowane. Upolitycznienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odbiło się również na subregionie radomskim. – Wnioskowaliśmy o wsparcie pięciu projektów, w tym budowy SOR w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i budowy nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku. Niestety, żaden z nich nie został wybrany. Nie zgadzamy się z tą decyzją, która podyktowana była politycznymi preferencjami, a nie merytoryką i obiektywną oceną. Nie poddajemy się i ponownie zawnioskujemy o wsparcie w ramach trzeciego naboru.

 

W budżecie Mazowsza w 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

 

– Budżet na 2021 r. jest budżetem prorozwojowym. Również w Radomiu nie zabraknie sporych inwestycji, zwłaszcza w naszym szpitalu wojewódzkim. Planujemy także remonty i modernizacje dróg. Wsparcie na rozbudowę swoich placówek otrzymają też placówki kulturalne m.in. skansen w Radomiu czy muzeum we Wsoli. Największą inwestycją w zakresie edukacji będzie wyczekiwana budowa nowej szkoły w Garbatce-Letnisku – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie radomskim

Zdrowie

Samorząd Województwa Mazowieckiego kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jednym z jego partnerów jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, który do tej pory otrzymał już 75 sztuk specjalistycznego sprzętu, 364 sztuki wyposażenia, 220 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 000 litrów płynów do dezynfekcji. Dzięki wsparciu z UE w placówce prowadzone są także roboty remontowo-budowlane. Dodatkowo, dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców subregionu w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, szpital w Radomiu wzbogaci się o dwa ambulanse transportowe.

 

Planowane inwestycje:

 • przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla dzieci, dział techniczny i archiwum na akta szpitalne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu,
 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu,
 • przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu,
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu,
 • doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Radomiu w dwa ambulanse transportowe,
 • budowa przepompowni ścieków dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
 • doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.

 

Drogi

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło (powiat kozienicki),
 • remont drogi wojewódzkiej nr 725 od km 26+500 do km 29+800 (powiat grójecki),
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca nad Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (zakończenie prac nad dokumentacją na budowę 30 kilometrowego odcinka po nowym śladzie),
 • remont drogi wojewódzkiej nr 744 od km 3+924 do km 5+500 (wybrane odcinki) (powiat radomski),
 • remont drogi wojewódzkiej nr 733 od km 53+030 do km 53+538 (powiat zwoleński).

 

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie obwodu drogowego w Lipsku. Inwestycja obejmuje też wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu oraz ogrodzenie działki.

 

Na terenie subregionu radomskiego zrealizowane zostaną także dwa projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji BOM. Są to projekty – „Bezpieczni - doświetleni na 728'cei „Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach.

 

Kultura

Znaczne środki władze Mazowsza przeznaczą na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w subregionie radomskim. Największe zaplanowane na ten rok inwestycje to:

 • modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej),
 • budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli,
 • modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
 • przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

 

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Dzięki mieszkańcom regionu, w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt „Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Koszt przedsięwzięcia to 472,5 tys. zł.

Kolejną pulę środków Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

 

Edukacja

W planie inwestycji w placówkach oświatowych w subregionie radomskim największą pozycję stanowi budowa nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku. Dzięki głosom mieszkańców regionu, w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt „Elektroradiologia na czasie" polegający na doposażeniu w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

 

Programy wsparcia

W budżecie Mazowsza na rok 2021 nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP – także w subregionie radomskim. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel łącznie ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł;
 • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim –  703 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 532

powrót