Aktualności

Spotkanie z samorządowcami z powiatu mińskiego

2020.12.03 11:10 , aktualizacja: 2020.12.17 10:19

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska siedzi przy stole konferencyjnym. Przed nią widać otwarty laptop. W tle jest ścianka z logiem mazowsza Zrobimy wszystko, aby pomóc...
  • Marszałek Adam Struzik siedzi przy stole konferencyjnym i patrzy się w ekran otwartego laptopa. Na stole przed nim leży otwarta teczka z kartką W spotkaniu online...
  • Slajd z prezentacji. Wyświetla tytuł mówiący o konrekwencjach dla regionu stołecznego przy braku wsparcia w nowej perspektywie Samorządowców zaniepokoiły...
  • Ekran z monitora podczas spotkania online samorzadowców. Jest na nim dwadzieścia pól, w których pojawiają się uczestnicy konferencji W spotkaniu uczestniczyli...

Marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska spotkali się z samorządowcami z powiatu mińskiego, których zaniepokoiły plany rządu związane z funduszami unijnymi po 2020 roku dla Regionu Warszawskiego Stołecznego.

 

– Rozmawialiśmy dziś z samorządowcami z powiatu mińskiego na temat planów Rządu RP dotyczących funduszy unijnych po 2020 r. I mimo że zapowiadane włączenie Mazowsza regionalnego do programu Polska Wschodnia to dobra wiadomość, to z kolei pozbawienie Regionu Stołecznego, w tym powiatu mińskiego, wsparcia z regionalnego programu budzi nasz sprzeciw – mówił marszałek Adam Struzik.

 

Plany rządu

17 listopada br. Tadeusz Kościński Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie przedstawił nową koncepcję wsparcia dla regionów statystycznych NUTS 2 w województwie mazowieckim w perspektywie finansowej 2021–2027. Biorąc pod uwagę fakt, że za półtora miesiąca ten okres programowania de facto się zaczyna, to takie postępowanie jest co najmniej niepoważne.

 

Województwo Mazowieckie obecnie jest już na dość zaawansowanym etapie programowania wsparcia w ramach RPO. Trwają prace nad dokumentami strategicznymi i planistycznymi (strategia rozwoju województwa, regionalna strategia innowacji, plan transportowy województwa czy plan gospodarowania odpadami).

 

Tymczasem koncepcja przedstawiona przez ministra w praktyce wyklucza region Warszawski stołeczny ze wsparcia z RPO. Przypomnijmy, że Region Warszawski stołeczny (m. st. Warszawa wraz z 9 podwarszawskimi powiatami) ma ogromny wpływ na rozwój pozostałych części Mazowsza, jest kluczowym biegunem rozwoju całego województwa i Polski. To tu znajduje się ponad 53 proc. firm – krajowych i zagranicznych, 22 proc. zlokalizowanych jest w powiatach sąsiadujących z Warszawą.

Jak wskazuje w piśmie minister Tadeusz Kościński: „Doświadczenia z realizacji bieżącej perspektywy oraz fakt, że w regionie warszawskim stołecznym skupione są firmy oraz instytucje prowadzące działalność B+R+I potwierdzają konieczność zapewnienia w programach krajowych chociaż niewielkiej alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie projektów horyzontalnych dla całej Polski, które będzie można rozliczać pro-rata i osiągnąć maksymalne efekty z zaangażowanych środków. Planujemy zatem zaprogramowanie całości alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego w ramach kontynuacji POIR, POWER, POPC i POPT”.

W praktyce oznacza to, że wszyscy dotychczasowi beneficjenci wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w tym przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego, zlokalizowane na terenie regionu stołecznego nie będą mogli już aplikować o środki regionalne. Cała alokacja zaprogramowana zostanie w programach krajowych, centralnych.

– To wyjątkowo niesprawiedliwa decyzja. Zrobimy wszystko, aby pomóc samorządom z powiatu mińskiego. Naszym celem jest zrównoważony rozwój całego województwa mazowieckiego. I będziemy o to walczyć - przekonywała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Regiony NUTS na Mazowszu

Powszechnie wiadomo, że pomiędzy regionami NUTS 2 na Mazowszu (region Warszawski Stołeczny i Mazowiecki regionalny) występują duże różnice i dysproporcje rozwojowe. Jednak działający od początku 2018 r. podział statystyczny sprawia, że programowane wsparcie będzie niejako szyte na miarę potrzeb i potencjałów każdej z jednostek statystycznych.

 

Dlatego też samorząd Mazowsza od dawna opowiada się za jednym programem operacyjnym na lata 2021-2027 dla całego województwa mazowieckiego, który będzie gwarancją spójnego rozwoju całego regionu, przy uwzględnieniu różnic rozwojowych jego poszczególnych obszarów – zarówno metropolii warszawskiej wraz z całym regionem Warszawskim Stołecznym, jak i Mazowsza regionalnego.

 

Pamiętajmy, że region Warszawski stołeczny to nie tylko bogate i szybko rozwijające się miasto stołeczne Warszawa, to także podregion NUTS 3 Warszawski zachodni, obejmujący 4 powiaty: warszawski zachodni, pruszkowski, grodziski i piaseczyński oraz rozległy terytorialnie podregion Warszawski wschodni, w skład którego wchodzą powiaty: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński i otwocki.

 

Liczba wyświetleń: 50

powrót