Aktualności

Żyj pełnią życia bez uzależnień

2020.11.10 11:20 , aktualizacja: 2020.11.18 12:48

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Kadr z videokonferencji. Widać obok siebie widok z dwóch monitorów - na jednym jest pani Sulkowska, na drugim naczelnik policji Agnieszka Sulkowska – p.o....
  • Slajd z prezentacji - widok na pustą, zamgloną szosę. Po obu jej stronach, na poboczach rosną szpalery drzew Slajd z prezentacji dr hab....
  • Kadr z konferencji. Przedstawiony jest tu tytuł konferencji i informacja o finasowaniu projektu. W prawym górnym rogu widać okienko z dyrektor Sulkowską Agnieszka Sulkowska – p.o....
  • Plakat przedstawiający najważniejsze informacje o projekcie Plakat promujący (arch....

To nazwa projektu, który ma uświadomić uczestnikom, jak szkodliwe są środki psychoaktywne. Zwraca też uwagę na problem społeczny, jakim jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Realizuje go Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Płocku oraz Stowarzyszeniem Monar Poradnią Profilaktyczno-Konsultacyjną w Płocku. Jedną z prowadzonych inicjatyw są ogólnodostępne bezpłatne konferencje online (można w nich uczestniczyć, odwiedzając profil MWOMP na Facebooku. Są one skierowane są do dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów transportu, lekarzy i pielęgniarek – czyli osób uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Pierwsza konferencja odbyła się 6 listopada br. w Płocku, na następną organizatorzy zapraszają 20 listopada. Konferencja będzie transmitowana z Radomia. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie www.mwomp.pl oraz na facebookowym profilu MWOMP.

 

 

Uznani wykładowcy i ważne tematy

Prelengenci, którzy zabierają głos na spotkaniach online, to psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, a także przedstawiciele Policji z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego. Podczas płockiej konferencji poruszano tematy:

  • medycznych aspektów uzależnień (temat przedstawiła Monika Porowska specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta; VIDE Ośrodek Medyczno- Psychologiczny w Płocku),
  • wpływu substancji psychoaktywnych na zachowanie uczestników ruchu drogowego (dr hab. Adam Tarnowski – psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).
  • zasad współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją (Krystyna Kowalska – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku)
  • działalności Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Monar w Płocku oraz współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi (Janusz Krajewski – kierownik Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Płocku),
  • uczestników ruchu drogowego i środków psychoaktywnych (Artur Terebus – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku),
  • oraz nieadekwatnej samooceny podczas jazdy pod wpływem alkoholu u młodych kierowców (Witold Świtkiewicz – psycholog, MWOMP).

 

Już dziś zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z kolejnej konferencji online.

 

Nie tylko konferencje

Z projektu skorzystają nie tylko uczestnicy konferencji. Zakłada on też działalność profilaktyczną skierowaną do kierowców oraz dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwsza grupa – kierowcy – skorzystają z badań psychologicznych zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami. Projekt ma zwrócić uwagę na skutki zażywania środków psychoaktywnych i uzależnienie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono alkogogle i narkogogle – okulary, które imitują zmieniony stan świadomości  po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

Drugą grupą odbiorców są dzieci z klas 6-8 szkół podstawowych i klas 1- 4 szkół ponadpodstawowych. Do tej grupy organizatorzy skierowali program profilaktyczny realizowany przez psychologów z MWOMP.  

 

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego dot. edukacji i promocji zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Liczba wyświetleń: 267

powrót