Aktualności

Komisja Europejska przeciwko podziałowi Mazowsza

2020.10.22 15:20 , aktualizacja: 2020.11.17 13:44

Autor: Malwina Jałmużna-Biernat (RF), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Widok z monitora podczas telekonferencji. na wydorębnionych pięciu polach widać głowy pięciu uczestników spotkania online Komisję Europejską...

Marszałek Adam Struzik spotkał się online z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Rozmawiał o kluczowych kwestiach dla programowania wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

 

Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w spotkaniu wzięli też udział pracownicy biur programowania EFRR i EFS Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM. Komisję Europejską reprezentowali:  Christopher Todd – zastępca Dyrektora Generalnego ds. Wdrażania – Polska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej,  CinziaMasina –  Kierownik działu Polska, Czechy, Słowacja, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz pracownicy obydwu Dyrekcji Generalnych. 

 

Dyrektor Christopher Todd odniósł się do pomysłu podziału województwa mazowieckiego w kontekście programowania RPO WM 2021–2027.

– Ze względu na efektywne zarządzanie, optymalnym rozwiązaniem jest utrzymanie jednej Instytucji Zarządzającej i jednego regionalnego programu dla województwa mazowieckiego w okresie budżetowym 2021–2027.  Nowy program powinien uwzględniać konkretne działania i terytorialne narzędzia odpowiadające na specyficzne potrzeby różnych typów terytoriów Mazowsza – podkreślał Christopher Todd.

Powołał się tu na stanowisko Komisji Europejskiej, wyrażone w piśmie dyrektora Ericha Unterwurzachera z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Pismo to jest odpowiedzią KE na Stanowisko Zarządu Związku Województw RP z 3 sierpnia 2020 r. w sprawie pomysłu podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

– Istniejąca Instytucja Zarządzająca mazowieckim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014–2020, z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, rozpoczęła już przygotowywanie programu regionalnego na lata 2021–2027 i kilkakrotnie omawiała go z moimi pracownikami. Jak powiedzieliśmy, nie opowiadamy się za utworzeniem dwóch nowych instytucji zarządzających dla dwóch odrębnych programów – wskazał w piśmie dyrektor ErichUnterwurzacher.”

Na spotkaniu poruszono również temat Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz prac nad Krajowym Planem Odbudowy w Polsce i zaangażowania regionów w jego przygotowanie.

 

Liczba wyświetleń: 294

powrót