Aktualności

Blisko 465 tys. zł na kolejne stacje meteorologiczne na Mazowszu

2020.10.14 09:20 , aktualizacja: 2020.10.14 09:48

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Po prawej stronie grafiki jest zdjęcie wysuszonej, spękanej ziemi, a po lewej - informacja o kwocie przeznaczonej na nowe stacje meteorologiczne (infogr. UMWM)

Radni Mazowsza zdecydowali o przekazaniu blisko 465 tys. zł na budowę kolejnych dziesięciu stacji meteorologicznych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.

 

To już druga edycja konkursu. Powstanie 10 stacji meteorologicznych, które ułatwią ustalenie skali suszy rolniczej. W sumie dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego utworzonych zostanie 27 tego typu urządzeń. Pomogą one rolnikom nie tylko w procesie uzyskiwania odszkodowań, ale też w wyborze struktury upraw w gospodarstwie.

Jednak, jak podkreśla marszałek Adam Struzik, bezpośredni naziemny pomiar jest niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia rolników. – Mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, skutkującymi ekstremalnymi sytuacjami, m.in. suszą lub powodziami. Stacje meteorologiczne mogą więc stanowić system ostrzegawczy dla mieszkańców – powiedział marszałek.

System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), który na terenie województwa mazowieckiego ma jedynie 6 takich stacji.

Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa, zaznacza, że gęsta sieć stacji meteorologicznych pozwala na bardziej precyzyjne określenie obszaru z suszą. – Przetwarzanie tych danych pozwoli na szacowanie ryzyka w poszczególnych subregionach. Dlatego bardzo ważne jest, aby ta sieć była ze sobą spójna.

Z kolei Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w UMWM, dodaje, że zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych przyczyni się istotnie do zmniejszenia błędów, które powstają w wyniku interpolacji klimatycznego bilansu wodnego i bardziej precyzyjnego określenia obszarów z suszą.

– Wartości krytyczne klimatycznego bilansu wodnego oznaczające wystąpienie suszy zróżnicowane są dla gatunków roślin lub grup roślin uprawnych oraz kategorii gleb i okresów rozwojowych. Dzięki analizie tych danych rolnicy będą mogli dostosować strukturę upraw do panujących na terenie ich powiatu warunków pogodowych. Natomiast samorządy, znając miejsca najbardziej ubogie w wodę, będą mogły podjąć uzasadnione decyzje związane ze zwiększeniem infrastruktury retencyjnej na danym obszarze – podkreśla dyrektor Podgórski.

Wnioski w ramach MIW SUSZA MAZOWSZE 2020 mogły składać gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz samorządy powiatowe, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Dotację można przeznaczyć na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym. Dotacja mogła wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. W sumie w ramach drugiego naboru do beneficjentów trafi prawie 465 tys. .

 

Lista 10. beneficjentów "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020"

Lp. Beneficjent Nazwa zadania Kwota dofinansowania (zł)
1. Gmina Wolanów Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w gminie Wolanów 47 375
2. Gmina Maciejowice Montaż automatycznej stacji meteorologicznej w gminie Maciejowice 41 546
3. Gmina Pokrzywnica Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w gminie Pokrzywnica 46 000
4. Gmina Repki Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Gałki, gmina Repki 46 496
5. Gmina Wieczfnia Kościelna Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie gminy Wieczfnia Kościelna 47 976
6. Powiat Ostrołęcki Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w powiecie ostrołęckim w gminie Łyse 47 976
7. Gmina Chynów Zakup i montaż stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy 47 960
8. Gmina Pniewy Zakup i montaż stacji meteorologicznej w gminie Pniewy 48 000
9. Gmina Nasielsk Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w gminie Nasielsk 48 000
10. Gmina Korczew Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Korczew 43 296

 

Liczba wyświetleń: 225

powrót