Aktualności

Europejski Komitet Regionów murem za Mazowszem

2020.10.07 15:30 , aktualizacja: 2020.10.07 15:55
Autor: opr. Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Przewodniczący przemawia podczas posiedzenia KR Przewodniczący...

Do członków Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas, który wyraził swoje wsparcie w kwestii opinii dotyczącej planowanego podziału Mazowsza.

 

„Aktywna pomocniczość” to podstawa

W odpowiedzi na stanowisko Zarządu Związku Województw RP w sprawie pomysłu podziału Mazowsza, do jego członków zwrócił się przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas. Jak przypomniał, państwa członkowskie powinny wyposażać władze lokalne i regionalne w takie środki administracyjne i finansowe, aby umożliwić im działanie zgodnie z zasadą „aktywnej pomocniczości” i zasadą dobrych rządów. Podkreślił, że żadna z decentralizacyjnych inicjatyw nie może być sprzeczna z tymi zasadami, jak również nie powinno być ignorowane w tej kwestii zdanie obywateli.

 

– Rozumiemy Państwa zaniepokojenie poważnymi konsekwencjami proponowanego podziału województwa mazowieckiego, szczególnie patrząc z naszej perspektywy instytucji Unii Europejskiej, której powierzono obowiązki wynikające z Traktatu o Unii Europejskiej. Mają one służyć zapewnieniu kompetencji unijnych zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Zatem, chociaż procesy prawodawcze w państwach członkowskich wykraczają poza nasze kompetencje jako instytucji europejskiej, jest dla nas sprawą największej wagi, aby kompetencje regionalne i lokalne były respektowane w poszczególnych państwach członkowskich w równym stopniu. Uważamy, że zasada „aktywnej pomocniczości” powinna być głównie i powszechnie obowiązującą zasadą, przestrzeganą w każdym procesie legislacyjnym – pisze Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Zbliżenie Europy do obywateli to przyszłość

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas podkreślił także, że w myśl Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, wspólnoty lokalne stanowią zasadniczą podwalinę ustroju demokratycznego. W rzeczywistości zbliżenie Europy do jej obywateli i wzmocnienie demokracji europejskiej na wszystkich szczeblach sprawowania rządów jest jednym z politycznych priorytetów KR na lata 2020–2025.

 

Wyraził poparcie dla starań, aby jakikolwiek proces dotyczący podziału administracyjnego województwa mazowieckiego nie przebiegał bez odpowiedniego uczestnictwa i odpowiedniej konsultacji z władzami niższego szczebla niż krajowy. Szczebel ten reprezentowany jest przez Związek Województw RP, który opowiada się za obecnym kształtem Mazowsza. Jak podkreśla przewodniczący, niezbędne jest, aby udział w procesach dotyczących podziału administracyjnego, został zapewniony mieszkańcom regionów, których konsekwencje tej zmiany dotyczyłyby najbardziej.

 

Plan podziału wciąż żywy

Do powracającego pomysłu podziału administracyjnego Mazowsza odniósł się także marszałek Adam Struzik.

– Jestem zdumiony i oburzony wypowiedziami polityków PiS-u powracającymi do pomysłu rozbioru Mazowsza. W kraju panuje epidemia. Dziesiątki ludzi umierają z powodu covid-19, zaczyna brakować miejsc w szpitalach, a PiS chce zniszczyć Mazowsze – powiedział marszałek.

Liczba wyświetleń: 535

powrót