Aktualności

Jubileusz w Mińsku Mazowieckim

2020.09.28 15:20 , aktualizacja: 2020.09.30 14:49

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek wręcza księdzu dyrektorowi dyplom i medal. Po ich prawej stronie stoją dwaj inni mężczyźni, a po lewej dwie uczennice w kostiumach ludowych Za wkład w wychowanie...
  • Starosta, marszałek, wójt i burmistrz pozują do zdjęcia na tle baneru z godłem Mińska mazowieckiego. Marszałek trzyma w rękach kwiaty i medal Starosta Antoni Tarczyński,...
  • Starosta, marszałek, przewodniczący rady powiatu oraz wicestarosta pozują do zdjęcia na tle baneru z godłem Mińska mazowieckiego. Marszałek trzyma w rękach kwiaty i meda Starosta Tarczyński,...
  • Marszałek stoi bokiem, prawą dłoń podaje pani skarbnik, a w drugiej trzyma odznaczenie - medal. Oboje stoją na tle baneru z godłem Mińska Mazowieckiego Marszałek wręcza Medal "Pro...

Marszałek Adam Struzik złożył wizytę w Mińsku Mazowieckim, gdzie m.in. wręczył Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Czartoryskiego.

 

Marszałek przybył do Mińska Mazowieckiego na zaproszenie starosty Antoniego Tarczyńskiego. Spotkanie było okazją do przekazania skarbnik powiatu – z okazji obchodzonego w ubiegłym roku 20-lecia powiatu mińskiego – Teresie Bąk Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” za wybitne zasługi dla rozwoju powiatu mińskiego oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Starosta Antoni Tarczyński wręczył z kolei marszałkowi medal z okazji 20-lecia powiatu oraz z okazji obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, które finansowo wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego.

– Takie wydarzenia są doskonałą okazją do dyskusji na temat znaczenia współpracy między samorządami lokalnymi i ich działalności, niezwykle potrzebnej i ważnej dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju – mówił marszałek Adam Struzik.

 

Zaistnieli nie tylko w powiecie

Marszałek uczestniczył też w uroczystości 25-lecia istnienia Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim (SLO). Na wniosek starosty Antoniego Tarczyńskiego wręczył placówce Medal „Pro Masovia”.

– Działalność Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego jest widoczna od samego początku istnienia placówki i to nie tylko w przestrzeni powiatowej, ale też wojewódzkiej. Potwierdzają to nie tylko konkursy i olimpiady, w których uczestniczą z powodzeniem wychowankowie, ale też działalność charytatywna i wolontariat. Przez te 25 lat szkoła zaistniała w regionie i jest już postrzegana jako jego nieodłączny element. Gratuluję tego jubileuszu i życzę dalszych sukcesów wychowawczych i równie owocnej pracy na rzecz rozwoju Mazowsza – mówił marszałek Adam Struzik.

Szkoła przez 25 lat istnienia ciągle się rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną. Szczególny nacisk kładzie na współpracę z rodzicami w kwestii wspierania rozwoju ich dzieci oraz przestrzegania zasad i wartości zarówno w domu, jak i szkole. Dba o wychowanie w duchu odpowiedzialności społecznej - wychowankowie szkoły udzielają się charytatywnie, a szkoła prowadzi Szkolne Koło Caritas. Szkoła współpracuje też z różnymi organizacjami pozarządowymi w różnych sferach życia (m.in. organizuje turniej szachowy wraz z Mińskim Towarzystwem Szachowym czy uczestniczy w projekcie „Szkoła bez granic”).

Liczba wyświetleń: 270

powrót