Aktualności

Prorozwojowa gmina Kowala

2020.09.15 09:25 , aktualizacja: 2020.09.16 12:55

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • czerwona murawa boiska sportowego Remontowane boisko...
  • siedem osób stoi obok siebie wzdłuż drogi gminnej Wizytacja drogi w...
  • asfaltowy pas drogi gminnej przebiegający przez wieś Inwestycja drogowa w gminie...
  • ośmiu rozmówców siedzi wokół stołu na sali konferencyjnej Marszałek Adam Struzik...
  • czerwony wóz strażacki z pełnym wyposażeniem stoi przed remizą Dzięki wsparciu samorządu...
  • po piaszczystej nawierzchni gruntu, na którym powstanie sala gimnastyczna idzie siedem osób Trwają prace na budowie...

Malowniczo położona na terenie powiatu radomskiego, proinwestycyjna, z potencjałem rozwojowym – gmina Kowala (pow. radomski). Na co dzień mieszka tu blisko 12 tys. mieszkańców.

 

Wielu radomian wybiera gminę na swoje miejsce zamieszkania. Weekendowo przyjeżdżają tu także zwolennicy aktywnego wypoczynku. Nie brakuje tu tras rowerowych, są też znakomite miejsca do pieszych wędrówek. Włodarze gminy dbają o poprawę jakości życia mieszkańców realizując szereg inwestycji, które powstają dzięki wsparciu samorządu Mazowsza.

 

Edukacyjnie i sportowo

Jedna z oczekiwanych społecznie inwestycji powstaje w Młodocinie Mniejszym – sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły. Na jej realizację gmina Kowala uzyskała blisko 1,4 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Nowa sala, która ma być gotowa w 2022 r., będzie bazą treningową dla uczniów szkoły oraz klubów sportowych. Postępy prac obejrzał marszałek Adam Struzik.

 

Inwestycji, również tych ze wsparciem samorządu Mazowsza, jest dużo więcej. Od 5 lat uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach mogą korzystać z sali gimnastycznej z pełnym zapleczem sanitarnym, boiskiem do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej oraz doskonalić swoje umiejętności w nowoczesnej pracowni informatycznej. W ubiegłym roku zakończyły się również prace związane z realizacją trzech instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy oraz termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Kowali. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

Wsparcie dla strażaków, bezpieczeństwo mieszkańców

Na Mazowszu jest około 2 tys. jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W 2019 r. tym roku trafiło do nich ponad 11 mln zł. Gminy z powiatu radomskiego otrzymały ponad 333 tys. zł wsparcia, w tym także gmina Kowala na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Ruda Mała (100 tys. zł).

 

– Lokalne władze pokazują, jak dobrze wykorzystać środki, które przyznajemy w ramach samorządowych programów wsparcia. Zrealizowane inwestycje przysłużą się mieszkańcom gminy w każdym wieku – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

– Wsparcie samorządu Mazowsza przy realizacji gminnych działań inwestycyjnych z obszaru infrastruktury drogowej, oświatowej i sportowej to ważna pomoc służąca lokalnej społeczności – zaznacza wójt Dariusz Bulski.

 

Podczas wizyty w gminie Kowala marszałek Adam Struzik odwiedził również miejscowość Kosów Większy,  gdzie remontowane jest boisko wielofunkcyjne. Obiekt zbudowano ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”. Wsparcie wyniosło 92 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 233  tys. zł.

Ostatnim etapem spotkania marszałka Adama Struzika w gminie Kowala była wizytacja drogi w miejscowości Ludwinów.  Koszt wykonywanych prac wynosi blisko 386 tys. zł.  Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu Mazowsza w obszarze budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 115 tys. zł.

 

Liczba wyświetleń: 157

powrót