Aktualności

Światowe spotkanie niewidomych

2020.09.14 13:20 , aktualizacja: 2020.09.16 12:56

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Pies-przewodnik Psi przewodnicy ułatwiają...
  • Marszałek przemawia z mównicy – Wyrównywanie szans i...
  • Uczestnicy konferencji „Wykształcenie i aktywność...

W Warszawie odbyła się XVIII edycja Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND zorganizowanej prze Fundację Szansa dla Niewidomych. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to „Wykształcenie i aktywność Twoją Szansą”.

 

Konferencja odbyła się w ramach Światowych Spotkań Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich. Wydarzenie transmitowane było na cały świat i tłumaczone na 9 języków. Wziął w nim udział także marszałek Adam Struzik.

Hasło „Wykształcenie i aktywność Twoją Szansą” nawiązuje do potrzeby pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i zapewnienia im możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji. Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, wartości te obecne są także w pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 – Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – to działania bliskie samorządowi Mazowsza. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, zakładami aktywności zawodowej, pomagamy w tworzeniu, remontach oraz wyposażeniu placówek służących rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wszystko po to, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dobre warunki do życia i integracji – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Samorząd dla niepełnosprawnych

W swoim wystąpieniu marszałek omówił zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorząd Mazowsza. Zaznaczył, że co roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznacza środki na  rehabilitację zawodową i społeczną, wspiera wiele cennych inicjatyw odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Działania realizowane przez dotowane organizacje pozarządowe rozwijają aktywność i samodzielne życie, ułatwiają szkolenie i funkcjonowanie na rynku pracy, promują wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i turystyczne, a także wspierają rywalizację sportową osób z niepełnosprawnościami. W bieżącym roku kwotą przekraczającą 1 mln zł udało się wesprzeć około 50 zadań.

 

Infrastruktura bez barier

Ważnym obszarem jest dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją infrastruktury służącej rehabilitacji zawodowej i społecznej, co wpływa na poprawę warunków w mazowieckich placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, takich jak m.in. domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe. Przedmiotem dofinansowania są remonty i modernizacje, a także budowa nowoczesnych wysokiej klasy obiektów służących osobom z niepełnosprawnościami. W 2020 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 7,5 mln zł, co umożliwiło dofinansowanie 13 projektów.

 

Aktywność zawodowa

Na Mazowszu samorząd województwa dofinansowuje koszty działania 9 zakładów aktywności zawodowej, które zatrudniają około 300 osób z niepełnosprawnościami. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w 2020 r. to prawie 10 mln zł. W obecnej sytuacji gospodarczej wywołanej stanem epidemii utrzymanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w zakładach aktywności zawodowej stało się zadaniem szczególnie ważnym. Dlatego podjęta została decyzja o uzupełnieniu środków przeznaczonych na działanie zakładów o dodatkowe prawie 600 tys. zł.

Źródłem finansowania tych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostające w dyspozycji samorządu oraz środki własne.

Liczba wyświetleń: 169

powrót