Aktualności

Powstała Rada ds. Unii Europejskiej przy marszałku województwa mazowieckiego

2020.09.07 15:00 , aktualizacja: 2020.09.14 10:34

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Marszałek stoi na trybunie, mowi do mikrofonu, za nim flagi Polski, UE i Mazowsza. Występuje marszałek Adam...
 • Fragment widowni na sali amfitetralnej. Kilkunaścioro uczestników siedzi w pięciu rzędach, zachowując reguły dystansowania. W Radzie jest wiele...
 • Osoba stoi na trybunie, mówi do mikrofonu, za nim flagi Polski, UE i Mazowsza oraz ekran szerokoformatowy, podświetlony. Występuje Olgierd...
 • Fragment widowni na sali amfitetralnej. Dziewięcioro uczestników siedzi w kolejnych rzędach, zachowując reguły dystansowania. Pierwsze, inauguracyjne...
 • Fragment widowni na sali amfitetralnej. Kilkunaścioro uczestników siedzi w kolejnych rzędach, zachowując reguły dystansowania. Obrady odbyły się w...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek wręcza dokumenty drugiej osobie, na scenie. Nominację do Rady ds. Unii...
 • Marszałek stoi przed mikrofonem i mówi, za nim flagi Polski, UE i Mazowsza. O powstaniu Rady ds. Unii...
 • Marszałek stoi przed mikrofonem i mówi, za nim baner Fundacji. Występuje Olgierd...
 • W dużym planie, osoba stoi przed mikrofonem na stojaku i mowi, za nią na fotelach siedzą dwie osoby za którymi banery z logotypami. Od lewej: Olgierd...
 • Marszałek stoi przed mikrofonem i mówi, za nim flagi UE i baner Fundacji. Występuje amb. Jan...
 • Marszałek stoi przed mikrofonem i mówi, za nim baner Fundacji. Występuje Witold Moszyński,...

Przy marszałku województwa mazowieckiego powstała Rada ds. Unii Europejskiej. Wśród zadań Rady jest m.in. budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości regionalnej, zwłaszcza w obszarze edukacji i promowania postaw proeuropejskich.

 

W poniedziałek 7 września, w godz. 15:00–17:00 odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Unii Europejskiej przy marszałku województwa mazowieckiego.

 

Zapoczątkowany przed laty proces integracji Polski z UE, zdaniem twórców Rady, został zatrzymany. W tej sytuacji – jak podkreślają pomysłodawcy Rady – potrzebne jest podjęcie rzeczowej debaty na rzecz umacniania integracji europejskiej, promowania europejskich wartości, swobód i praw podstawowych oraz obywatelskich postaw proeuropejskich.

 

Rola Unii Europejskiej w rozwoju i integracji wspólnot europejskich jest niezaprzeczalna. Nie chodzi tu tylko o środki unijne, które mogliśmy przeznaczyć na inwestycje drogowe, w kulturze, służbie zdrowia czy na rozwój przedsiębiorców i strefy badawczej. To przede wszystkim poczucie wspólnoty. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat widzimy, że rola Polski na arenie międzynarodowej słabnie. Dla wielu przestajemy być partnerem, a stajemy się krajem, w którym nie są przestrzegane zasady praworządności, tolerancji czy demokracji – zauważa marszałek Adam Struzik.

 

W skład Rady powołanej zarządzeniem nr 284/20 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 1 września 2020 r., weszło wiele autorytetów oraz liderów różnych środowisk – ambasadorzy, profesorowie, nauczyciele, artyści, autorzy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także samorządowcy (skład Rady ds. UE – poniżej).

 

Amb. Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP podkreśla: – Niezwykle ważne jest stworzenie forum regularnej, zorganizowanej tematycznie debaty o wyzwaniach stojących przed UE i o pożądanych sposobach radzenia sobie z nimi. Mazowsze oraz inne regiony Polski powinny aktywnie włączyć się w dyskusję o przyszłości UE, zainicjowaną przez Ursulę von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej.

 

Powstanie Rady ds. Unii Europejskiej to wynik porozumienia podpisanego 13 sierpnia 2020 r. między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Fundacją MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

 

Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele UE przypomina: – Utworzenie Rady ds. UE przy marszałku województwa mazowieckiego stanowi odpowiedź na apel Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zawarty w Uchwale Senatu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej. Fundacja My Obywatele UE zaproponowała projekt tej uchwały i z sukcesem zabiegała o jej przyjęcie przez Senat.

 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego, edukacja europejska i ekologiczna czy prowadzenie merytorycznego dyskursu o przyszłości Unii Europejskiej – to są wyzwania niełatwe. Dlatego jak zaznaczył Witold Moszyński, prezes zarządu Fundacji My Obywatele UE poradzić sobie z nim mogą jedynie prawdziwie zaangażowani długodystansowcy. – Wierzę, że dokładnie takie osoby udało nam się zgromadzić w Radzie ds. UE przy Marszałku Województwa Mazowieckiego oraz że dołączą do nas także kolejne. Fundacja My Obywatele UE podejmuje wysiłki, aby podobne inicjatywy rozbłysły, jak gwiazdki unijne, w całej Polsce.

 

Nominacje do Rady ds. Unii Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, przyjęli:

 1. Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 2. Jan Budkiewicz – reżyser, przewodniczący związku zawodowego pracowników kultury i sztuki,
 3. Helena Cichocka – radna województwa mazowieckiego,
 4. Rafał Dymek – członek zarządu Polskiej Fundacji im. Robeta Schumanna,
 5. Magdalena Flis – Dyrektor Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 6. Łukasz Gołota – doktor nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, UW. Koordynator ponad 25 projektów europejskich i krajowych z zakresu nauki, edukacji i kultury,
 7. Marek Grela – były ambasador RP przy Unii Europejskiej,
 8. Jarosław Gugała – dziennikarz i prezenter radiowy oraz telewizyjny,
 9. Aleksandra Hanzel – Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 10. Piotr Maciej Kaczyński – ekspert ds. europejskich, były doradca ds. politycznych w Parlamencie Europejskim, członek Team Europe,
 11. Ireneusz Krzemiński – socjolog, profesor nauk humanistycznych; członek zarządu polskiego PEN Clubu,
 12. Roman Kuźniar – profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, b. dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Przewodniczący Rady Fundacji „My Obywatele UE”,
 13. Krzysztof Luft – aktor, dziennikarz, menedżer, były rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka, b. członek KRRiT,
 14. Olgierd Łukaszewicz – znany aktor, b. Prezes ZASP, założyciel Fundacji My Obywatele UE,
 15. Marcin Matczak – prof. prawa, konstytucjonalista, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
 16. Witold Moszyński – Prezes Zarządu Fundacji My Obywatele UE,
 17. Ignacy Niemczycki – Prezes Zarządu Fundacji Centrum Profesora Bronisława Geremka,
 18. Adam Orliński – wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego,  
 19. Marcin Podsędek – wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego,
 20. Leszek Przybytniak – radny województwa mazowieckiego,
 21. Ryszard Schnepf – były ambasador RP m.in. w USA i Hiszpanii,
 22. Andrzej Seweryn – aktor, reżyser, dyrektor Teatru Polskiego,
 23. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz – dr socjologii, była doradczyni w Komitecie Integracji Europejskiej, członek Team Europe i członek Rady Fundacji My Obywatele UE,
 24. Dorota Stalińska – aktorka, radna województwa mazowieckiego,
 25. Magdalena Świderska – Centrum Edukacji Obywatelskiej, współautorka opracowania o stanie edukacji europejskiej w Polsce,
 26. Jan Truszczyński – b. wiceminister spraw zagranicznych, główny negocjator przystąpienia Polski do UE,
 27. Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 28. Wojciech Warski – przedstawiciel biznesu, Prezes SOFTEX DATA SA,
 29. Bartosz Wiśniakowski – radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej,
 30. Jacek Wojciechowicz – były wiceprezydent miasta Warszawy, Prezes Instytutu Rozwoju Warszawy,
 31. Konrad Wojnarowski – radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej,
 32. Krzysztof Zanussi – znany reżyser, pisarz.

 

 

Powody założenia w 2017 r. Fundacji MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego

Jedność Europy oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze. Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku. To właśnie dramat polskiej historii zainspirował powstańca listopadowego i protoplastę polskiej ekologii Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego do właściwej odpowiedzi na poszukiwanie formuły narodowej niepodległości: nie ma bezpiecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Patron Fundacji Jastrzębowski jest autorem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. „Konstytucja dla Europy” (1831).

Zjawiska kryzysowe, które dotknęły proces integracji Europy w ostatnich latach, przejawiły się w różnych formach, także w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europejskiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce. Wymaga to przeciwdziałania. Wymaga tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny interes Europy, znajdującej się pod presją różnorakich, wewnętrznych oraz zewnętrznych sił i zagrożeń. Zatrzymanie tych negatywnych tendencji zależy również od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Powyższe przeświadczenie oraz prawa i obowiązki, wynikające z europejskiego obywatelstwa Polaków leżą u podstaw Fundacji, jej celów i działalności, którą prowadzi.

 

Cele Fundacji

 1. umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, kształtowanej przez humanizm łacińskiego chrześcijaństwa, wzbogacanej kulturą i nauką odrodzenia i oświecenia, tkwiącej korzeniami w greckiej i rzymskiej starożytności;
 2. krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy;
 3. praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości;
 4. kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy;
 5. krzewienie Wartości Europejskich, sformułowanych w Traktatach Europejskich.

Fundacja angażuje się w wydarzenia związane z tematyką europejską, wolnościową, edukacyjną i w inicjatywy obywatelskie skierowane do różnych grup odbiorców, w tym szczególnie do ludzi młodych.

Liczba wyświetleń: 1173

powrót