Aktualności

Kolejny subregion z dofinansowaniem na bazę sportową

2020.07.30 12:35 , aktualizacja: 2020.07.30 12:51
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Elżebieta Lanc przemawia do mikrofonu Projekty sportowe, które...
Janina Ewa orzełowska zabiera głos podcza suroczystości podpisania umów – W tym roku pomożemy w...

Remont boiska do gry w piłkę nożną na orliku w Kadzidle, modernizacja skateparku w Wyszkowie czy przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce to tylko niektóre inwestycje, jakie jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza w subregionie ostrołęckim.

 

Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 władze województwa przeznaczyły ponad 10 mln zł. W sumie zostanie zrealizowanych 115 projektów, w tym 14 w subregionie ostrołęckim. Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska podpisały w tej sprawie umowy z beneficjentami. W uroczystości uczestniczył również radny Mirosław Augustyniak.

 

Inwestycja w zdrowie

– Projekty sportowe, które uzyskają wsparcie z budżetu Mazowsza to często inwestycje, które nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie nasza pomoc. A przecież nowa sala sportowa, kort tenisowy czy siłownia to więcej niż tylko obiekty, to inwestycja w zdrowie i kondycję Mazowszan, które w czasie pandemii i przymusowego zamknięcia mogły zostać przez wielu zaniedbanemówi członek zarządu Elżbieta Lanc.

Na realizację zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył w tym roku ponad 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 115 inwestycji, z czego 14 w subregionie ostrołęckim.

 

Duże potrzeby

– W tym roku w ramach naszego autorskiego Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej pomożemy w remontach lub budowach aż 115 obiektów sportowych na Mazowszu. Na ten cel przeznaczamy ponad 10 mln zł. Zapotrzebowanie na wsparcie było ogromne. Wartość złożonych wniosków ponad trzykrotne przekraczała kwotę jaką mogliśmy na ten cel przeznaczyć. To pokazuje jak wielkie są potrzeby na Mazowszu – podkreśla członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.

 

Lista inwestycji, które zostaną zrealizowane w subregionie ostrołęckim

Lp.

Nazwa Beneficjenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Gmina Brok

Przebudowa boiska w miejscowości Brok

90 000

2

Gmina Czerwonka

Budowa ogrodzenia, piłkochwytów, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włościańska

100 000

3

Gmina Długosiodło

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Blochach

100 000

4

Gmina Kadzidło

Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle

100 000

5

Gmina Lelis

Budowa przystani kajakowej w msc. Łęg Starościński - Walery, gm. Lelis

100 000

6

Gmina Małkinia Górna

Remont nawierzchni sportowej w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej

100 000

7

Gmina Młynarze

Modernizacja i doposażenie hali sportowej w msc. Młynarze gm. Młynarze

84 734

8

Gmina Przasnysz

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie

100 000

9

Gmina Rzewnie

Budowa boiska sportowego w miejscowości Łachy Włościańskie

100 000

10

Gmina Somianka

Remont  hali sportowej przy szkole podstawowej w Somiance

100 000

11

Gmina Sypniewo

Modernizacja oświetlenia płyty boiska oraz kabin dla zawodników na stadionie Gminnym w Sypniewie

20 000

12

Gmina Wąsewo

Adaptacja części poddasza w Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych na ogólnodostępną salę gimnastyczną wraz z zapleczem

100 000

13

Gmina Wyszków

Modernizacja skateparku w Wyszkowie - etap I

90 000

14

Miasto Ostrołęka

Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce

90 000

 

RAZEM

 

1 274 734

Liczba wyświetleń: 451

powrót