Aktualności

Ołtarzewskie seminarium dostępne dla niepełnosprawnych

2020.07.20 11:00

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Hanna Maliszewska MCPS, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • przy stole zasłoniętym długim obrusem siedzi pięć osób, jedna podpisuje umowę W podpisaniu umowy...
  • we wnętrzu remontowanego budynky stoją w kółku mężczyżni w kaskach W ramach prac zaplanowano...
  • do zdjęcia pozuje grupa osób, w tle stół Dzięki pieniądzom...

Ponad 320 tys. zł dofinansowania na dostosowanie seminarium w Ołtarzewie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przyznał zarząd Mazowsza. To środki PFRON na zadania, które prowadzi MCPS.

 

W budynku seminarium odbywają się wydarzenia kulturalne, społeczne, edukacyjne i religijne, które są częścią rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Tak prowadzona aktywizacja i usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami wymaga dostosowania obiektu, by każdy – bez względu na swoje ograniczenia – mógł uczestniczyć w lokalnym życiu społecznym. Sprzyja to również integracji innych osób ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

 

Będzie komfortowo

Prace budowlane obejmą m.in. budowę podjazdu i montaż windy (na poziomach od -1 do 4). Do potrzeb osób niepełnosprawnych będą dostosowane również łazienki w części ogólnodostępnej, jak i te w pokojach, które znajdują się w części mieszkalnej.

Remont jest możliwy dzięki pieniądzom z PFRON, które ołtarzewskiemu seminarium przyznał zarząd Mazowsza.

Od wielu lat samorząd województwa dba o to, aby osoby niepełnosprawne nie czuły się wykluczone. Staramy się likwidować bariery w dostępie do wydarzeń czy instytucji służących nam wszystkim. Dlatego co roku środki przekazywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielamy m.in. na takie projekty jak ten prowadzony przez Wyższe Seminarium Duchowne – mówił marszałek Adam Struzik, który uczestniczył w podpisaniu umów wspólnie z posłanką na Sejm RP Bożeną Żelazowską oraz ks. dr. hab. Mirosławem Mejznerem, rektorem uczelni.

 

Miliony wsparcia

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały przyznane Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej17 mln zł – radni województwa podzielili w maju br. Dofinansowanie będzie przeznaczone m.in. na wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowej, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Wsparcie otrzyma 12 projektów – wśród nich również projekt seminarium.

Liczba wyświetleń: 188

powrót