Aktualności

Mazowieckie gminy ze wsparciem samorządu województwa na ochronę powietrza

2020.07.17 14:05 , aktualizacja: 2020.07.17 15:56

Autor: Opr. na podst. Biura Prasowego UMWM, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Samorządowcy wraz z marszałkiem Adamem Struzikiem podczas wykonywanie pamiątkowej fotografii Dofinansowanie projektów na...
  • Marszałek Adam Struzik wraz beneficjentami pozują do wspólnego zdjęcia z podpisanymi dokumentami. Samorząd Mazowsza...
  • Marszałek Adam Struzik wraz z samorządowcami, po podpisaniu umów. Do gmin powiatu...

Kolejne samorządy otrzymały wsparcie finansowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza. Do gmin powiatu ostrołęckiego, wyszkowskiego i ostrowskiego na ochronę powietrza trafi 2,1 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisał z beneficjentami marszałek Adam Struzik.

 

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza to program realizowany przez samorząd województwa już po raz drugi. W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł, z czego ponad milion złotych trafi do 12 gmin z powiatu ostrołęckiego. Dzięki dofinansowaniu, 11 gminnych samorządów z tego powiatu przeprowadzi inwentaryzacje źródeł ciepła, a w Kadzidle powstanie arboretum.

Z kolei w powiecie wyszkowskim łączne dofinansowanie w kwocie blisko 609 tys. zł otrzyma 6 gmin. Dzięki finansowemu wsparciu przeprowadzą inwentaryzacje źródeł ciepła, a gmina Wyszków opracuje bazę danych indywidualnych źródeł ciepła.

Pieniądze trafią również do 8 gmin powiatu ostrowskiego, w sumie blisko 515 tys. zł. Dzięki tym funduszom 6 gmin przeprowadzi inwentaryzacje źródeł ciepła, w Bogutach-Piankach powstaną tereny zielone, a w mieście Ostrów Mazowiecka będą nowe nasadzenia drzew.

 

– Tegoroczna edycja programu cieszyła się ogromny zainteresowaniem. Wpłynęło blisko 400 wniosków na kwotę prawie 32 mln zł. Świadczy to nie tylko o dużym zapotrzebowaniu na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.

 

W sumie wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizację terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem, które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

 

Lista wszystkich dofinansowanych projektów

 

Lista projektów gmin z powiatu ostrołęckiego

L.p.

Beneficjent gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

Baranowo Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo

60 000,00 zł

2.

Czarnia Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czarnia

85 000,00 zł

3.

Czerwin Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czerwin

141 450,00 zł

4.

Goworowo Gmina

Przygotowanie inwentaryzacji indywidulanych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo

22 386,00 zł

5.

Kadzidło Gmina

Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle

83 378,00 zł

6.

Lelis Gmina

Inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis

56 000,00 zł

7.

Łyse Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Łyse

24 000,00 zł

8.

Myszyniec Gmina

Inwentaryzacja źródeł ciepła dla gminy Myszyniec

120 000,00 zł

9.

Olszewo-Borki Gmina

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki

97 000,00 zł

10.

Ostrołęka Miasto

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki

186 840,00 zł

11.

Rzekuń Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła oraz sporządzenie bazy danych w gminie Rzekuń

81 180,00 zł

12.

Troszyn Gmina

Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn

95 950,00 zł

 

 

Lista projektów gmin z powiatu wyszkowskiego

L.p.

Beneficjent – gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

Brańszczyk Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brańszczyk

100 000,00 zł

2.

Długosiodło Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Długosiodło

80 000,00 zł

3.

Rząśnik Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rząśnik

85 000,00 zł

4.

Somianka Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Somianka

46 355,00 zł

5.

Wyszków Gmina

Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wyszków

199 260,00 zł

6.

Zabrodzie Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zabrodzie

98 000,00 zł

 

 

Lista projektów gmin z powiatu ostrowskiego

L.p.

Beneficjent – gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

Boguty-Pianki Gmina

Utworzenie w Bogutach-Piankach terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych

101 700,00 zł

2.

 Brok Gmina

Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brok

60 000,00 zł

3.

Małkinia Górna Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Małkinia Górna

69 000,00 zł

4.

Nur Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur

50 000,00 zł

5.

Ostrów Mazowiecka Gmina Wiejska

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

120 000,00 zł

6.

Ostrów Mazowiecka Miasto

Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

29 000,00 zł

7.

Stary Lubotyń Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Stary Lubotyń

25 000,00 zł

8.

Wąsewo Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wąsewo

60 000,00 zł

 

 

Liczba wyświetleń: 597

powrót