Aktualności

Kolejne powiaty ze wsparciem na ochronę powietrza

2020.07.16 15:00 , aktualizacja: 2020.07.16 15:46
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Błekitne niebo w letnimi chmurami Kolejne powiaty ze...

W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. Z tej puli ponad 2 mln zł trafi do powiatów: węgrowskiego, makowskiego i sokołowskiego. Dofinansowanie będzie przekazane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza.

 

– Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, to program, który doskonale wpisuje się w realizowane przez nas działania mające na celu poprawę jakości powietrza na Mazowszu. Dzięki projektom realizowanym przez gminy w tym roku, w roku ubiegłym i zapewne również w przyszłych latach, a także dzięki większej świadomości mieszkańców, którzy coraz chętniej stosują proekologiczne źródła ciepła, powietrze w całym naszym regionie z roku na rok będzie stawało się coraz czystsze – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę ok. 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

To dopiero początek

– Ten program pomaga gminom dbać o powietrze. Bo im bardziej o nie dbamy i staramy się stosować proekologiczne rozwiązania, tym mniej trujących substancji dostaje się do atmosfery. A dzięki temu wszyscy na Mazowszu będziemy zdrowsi ­– zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Większość projektów w tym roku dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepła. To ważne, żeby samorządy miały takie dane, aby w przyszłości móc podejmować konkretne działania.

 

Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizację terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem, które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

 

Lista wszystkich dofinansowanych projektów

 

Lista projektów gmin z powiatu węgrowskiego

 

L.p.

Beneficjent - gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

Grębków Gmina

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Grębków

118 836,00 zł

2.

Korytnica Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Korytnica

73 800,00 zł

3.

Liw Gmina

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Liw

149 560,00 zł

4.

Łochów Gmina

Inwentaryzacja źródeł ciepła

190 000,00 zł

6.

Miedzna Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miedzna wraz z przeprowadzeniem audytów energetycznych  3 budynków użyteczności publicznej

74 646,00 zł

6.

Sadowne Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sadowne

114 550,00 zł

7.

Węgrów Miasto

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Węgrowa

96 063,00 zł

8.

Wierzbno Gmina

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie gminy Wierzbno

92 350,00 zł

 

 

Razem:

909 805,00 zł

 

Lista projektów gmin z powiatu sokołowskiego

L.p.

Beneficjent - gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

1. Jabłonna Lacka Gmina

Inwentaryzacja urządzeń grzewczych w Gminie Jabłonna Lacka

100 360,00 zł

2.

2. Kosów Lacki Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Kosów Lacki

67 866,00 zł

3.

3. Repki Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Repki

152 976,00 zł

4.

4. Sabnie Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sabnie

40 238,00 zł

5.

5. Sokołów Podlaski Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sokołów Podlaski

55 498,00 zł

6.

6. Sokołów Podlaski Miasto

Inwentaryzacja indywidualnych systemów grzewczych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

86 100,00 zł

 

 

Razem:

503 038,00 zł

           

 

 

 

Lista projektów gmin z powiatu makowskiego

L.p.

Beneficjent - gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

Czerwonka Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Czerwonka

27 823,00 zł

2.

Karniewo Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karniewo

48 778,00 zł

3.

Krasnosielc Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Krasnosielc

100 000,00 zł

4.

Maków Mazowiecki Miasto

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Maków Mazowiecki

64 679,00 zł

5.

Młynarze Gmina

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Młynarze

32 600,00 zł

6.

Płoniawy-Bramura Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Płoniawy-Bramura

100 404,00 zł

7.

Różan Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Różan

57 000,00 zł

8.

Rzewnie Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rzewnie

46 220,00 zł

9.

Sypniewo Gmina

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Sypniewo

29 800,00 zł

10.

Szelków Gmina

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szelków wraz z przeprowadzeniem audytów energetycznych 13 budynków użyteczności publicznej

125 441,00 zł

 

 

Razem:

632 745,00 zł

         

 

Liczba wyświetleń: 375

powrót