Aktualności

W Węgrowskim Ośrodku Kultury będzie winda dla niepełnosprawnych

2020.07.14 10:00

Autor: Hanna Maliszewska, Rzecznik MCPS, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska siedzą przy stole, ustawionym na scenie. Obok nich siedzi pan burmistrz i dwie panie. Jedna z nich stoi i trzyma w ręku mikrofon. Na drugim planie widać wielki ekran ze zdjęciem budynku i tytułem inwestycji Na budowę szybu i montaż...
Burmistrz, członkinie zarządu oraz zastępca burmistrza i dyrektor ośrodka stoją w rzędzie na scenie. Pani dyrektor trzyma przed sobą dokument, który prezentuje widowni Inwestycja ułatwi zarówno...

Zarząd województwa przyznał ponad 139 tys. zł dofinansowania na dostosowanie budynku WOK w Węgrowie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W podpisaniu umów wzięły udział Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkowie zarządu województwa.

 

Umowę podpisali również burmistrz Węgrowa Paweł Marchela oraz zastępca burmistrza Halina Ulińska, a także dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury – Katarzyna Zabadała.

 

W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowej, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

 

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich projekt z Węgrowa.

– Od wielu lat Samorząd Województwa Mazowieckiego dba o to, by było jak najmniej osób wykluczonych – mówiła członek zarządu Elżbieta Lanc. – Winda w ośrodku kultury będzie służyła nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale też seniorom, którzy chcieliby uczestniczyć w organizowanych tu wydarzeniach.

Wydarzenia kulturalne prowadzone w Węgrowskim Ośrodku Kultury to również inicjatywy z obszaru rehabilitacji społecznej. Są one ukierunkowane zarówno na pobudzanie aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych, jak i kształtowanie u innych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

– Niezwykle ważne jest, żeby dostrzegać potrzeby ludzi wokół nas, a szczególnie z dużym zaangażowaniem i empatią patrzeć na osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają dodatkowej opieki. Tak samo jak osoby schorowane, którym ciężko się poruszać – dodała członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. – Powinniśmy pamiętać o tym, że to osoby, które są pełnoprawnymi mieszkańcami Mazowsza.

Na budowę szybu i montaż windy zewnętrznej Węgrowski Ośrodek Kultury otrzymał ponad 139 tys. zł. Inwestycja ułatwi zarówno dostęp do budynku – wejście do windy z poziomu chodnika, jak i komunikację pomiędzy kondygnacjami. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty ziemne, wykonanie szybu windowego, roboty adaptacyjne w budynku, zasilanie elektryczne, dostawę i montaż windy. Będzie to elektryczny dźwig osobowy o udźwigu 630 kg, z kabiną 140 cm x 140 cm, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Liczba wyświetleń: 207

powrót