Aktualności

4 mln zł na budowę sieci wodociągowej dla gminy Kazanów

2020.07.09 10:50 , aktualizacja: 2020.07.09 11:01

Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

beneficjenci umów w trakcie podpisywania dokumentów na realizację inwestycji Dzięki wsparciu z budżetu...
przedstawiciel samorzadu Mazowsze gratuluje ściskając dłoń gospodarzowi gminy Kanazów Umowy podpisali...

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza w wysokości 4 mln zł ponad 270 gospodarstw w gminie Kazanów (pow. zwoleński) zostanie podłączonych do sieci wodociągowej. Mieszkańcy uzyskają dostęp do dobrej jakościowo wody.

 

Umowy na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz–Pyrka.

 

– Instrument zadań ważnych stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych samorządach, które nie są w stanie same zrealizować niezbędnych inwestycji. To realna pomoc dla samorządów, a potrzeby nadal są duże – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Wielu mieszkańców gminy Kazanów ma problem z dostępem do dobrej jakościowo wody. Wysychające studnie, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych – to problemy, z którymi społeczność sołectw z tego terenu boryka się na co dzień. Gmina ponosi znaczne obciążenia związane z konserwacją i naprawą istniejącej już sieci wodociągowej i 3 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, które już się wyeksploatowały i wymagają coraz większych nakładów finansowych. Nowa sieć wodociągowa będzie mierzyła ponad 21 km. Wartość inwestycji to ponad 7,6 mln zł. Planowany okres realizacji: 2020–2022.

 

Dodatkowe pieniądze z budżetu województwa dla gminy Kazanów płyną również na inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych (70 tys. zł na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy), Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 (50 tys. zł zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego dróg w miejscowościach: Kazanów, Kowalków–Kolonia, Niedarczów Dolny–Kolonia, Niedarczów Górny–Kolonia i Zakrzówek–Wieś) oraz remont strażnic OSP (20 tys. zł).

 

 

Liczba wyświetleń: 206

powrót