Aktualności

Ponad 1,3 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

2020.07.08 15:00 , aktualizacja: 2020.07.08 15:12

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Trzech przedstawicielei samorzadu województwa podczas podpisywania umów Dzięki wsparciu samorządu...

W powiatach sochaczewskim, żyrardowskim i gostynińskim, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, zrealizowanych będzie 14 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 300 zadań o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

 

– To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej – pomaga walczyć z suszą przez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśli marszałek Adam Struzik.

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. 293 z nich dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 7 – małej retencji. 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Lp.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Brochów

sochaczewski

Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów

55 000 zł

2.

Młodzieszyn

sochaczewski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn

120 000 zł

3.

Nowa Sucha

sochaczewski

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Kozłów Drugi

120 000 zł

4.

Rybno

sochaczewski

Przebudowa drogi gminnej nr 380519W Rybno - Karolków Rybnowski

120 000 zł

5.

Sochaczew Gm.

sochaczewski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice - V etap

215 000 zł

6.

Teresin

sochaczewski

Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Maurycew

135 000 zł

7.

Mszczonów

żyrardowski

Przebudowa ulicy Spacerowej
w Bobrowcach

75 000 zł

8.

Puszcza Mariańska

żyrardowski

Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Nowa Huta

40 000 zł

9.

Puszcza Mariańska

żyrardowski

Modernizacja drogi gminnej

w miejscowości Studzieniec

35 000 zł

10.

Radziejowice

żyrardowski

Przebudowa drogi lokalnej
w miejscowości Pieńki Towarzystwo, działka o nr ewid. 95/3 obręb geodezyjny 0017 Pieńki Towarzystwo, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski,
woj. mazowieckie

55 000 zł

11.

Wiskitki

żyrardowski

Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Duninopol i w miejscowości Podbuszyce

75 000 zł

12

Sanniki Miasto i Gmina

gostyniński

Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - etap IV

125 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Lp.

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Powiat sochaczewski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dł. 0,655 km

100 000 zł

2.

Powiat żyrardowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów - Stare Kozłowice na odcinku
od km 5+300 do km 6+290

100 000 zł

 

Liczba wyświetleń: 195

powrót