Aktualności

Fundusze dla powiatów łosickiego i mińskiego

2020.07.02 09:15 , aktualizacja: 2020.07.02 09:36

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Umowy z beneficjentami...
  • Nowe drogi dojazdowe do...
  • W powiatach mińskim i...

Prawie 1,9 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, ponad 807 tys. zł na aktywizację sołectw i blisko 264,5 tys. zł na remonty strażnic – takie wsparcie otrzymają powiaty miński i łosicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Umowy z beneficjentami podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

 

17 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 1,8 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi.

– To ważne i w wielu przypadkach długo wyczekiwane inwestycje. Z punktu widzenia rolników dobra i przejezdna w każdych warunkach pogodowych droga to szansa na sprawne dotarcie do miejsca pracy. Natomiast modernizacja zbiorników retencyjnych z pewnością wpłynie na zwiększanie zasobów wody, które można wykorzystywać na polach uprawnych, co z kolei jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresach suszy – dodaje Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu siedleckiego zrealizują w sumie 60 inwestycji, w tym 17 w powiatach łosickim i mińskim.

– Modernizacja czy budowa dróg to bardzo kosztowne inwestycje. Niestety w przypadku wielu samorządów często trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony budżet. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygospodarować środki, które pomogą rozwinąć sieć dróg na terenach wiejskich – dodaje Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

807 tys. zł na aktywizację lokalnej społeczności

Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

– MIAS to program, dzięki któremu społeczności lokalne, przy wsparciu samorządu województwa, mogą stworzyć sobie warunki do godnego życia i odpoczynku. Cieszymy się, że mieszkańcy sołectw chętnie angażują się w realizację projektów – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Sołectwa z powiatów mińskiego i łosickiego otrzymają ponad 807 tys. zł na realizację 81 projektów.

 – Naszym programem pomagamy realizować inicjatywy, na które sołectwa bardzo często nie mają już funduszy. Zgłaszane projekty pokazują, że potrzeby lokalnych społeczności są bardzo różne. Mieszkańcy Mazowsza mają wiele ciekawych pomysłów związanych z rekreacją i wypoczynkiem. Nie brakuje też projektów dotyczących poprawy stanu infrastruktury służącej działaniom kulturalnym czy sportowym – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

264,5 tys. zł na remonty 14 strażnic

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł.

– To nie jedyny nasz program pomocowy, który kierujemy do naszych mazowieckich jednostek OSP. Przekazujemy środki na specjalistyczny sprzęt i wozy ratownicze, a ostatnio przekazaliśmy także wsparcie na zakup środków ochronnych. Teraz czas na strażnice – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 W powiatach mińskim i łosickim do 14 jednostek OSP trafi ponad 264,5 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną wyremontowane strażnice OSP Łosice, OSP Platerów, OSP Mostów, OSP Hołowczyce, OSP Podskwarne, Osp Dębe Wielkie, OSP Mlęcin, OSP Wiśniew, OSP Kałuszyn, OSP Starachomin, OSP Stara Niedziałka, OSP Grodzisk, OSP Sulejówek oraz OSP Łękawica.

– Strażnice to miejsce pracy naszych mazowieckich strażaków ochotników, ale nie tylko. Doskonale wiemy, że często to także ośrodki kulturalne i miejsca integracji lokalnych mieszkańców. Muszą więc być bezpieczne, a niektóre z nich wymagają pilnego remontu. Dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu i odnowieniu mazowieckich strażnic – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Liczba wyświetleń: 248

powrót