Aktualności

Powiat grójecki ze wsparciem samorządu

2020.06.26 13:55 , aktualizacja: 2020.06.26 14:22

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • W powiecie grójeckim do 3...
  • Dzięki wsparciu z Fundusz...
  • Program MIAS to nowe place...
  • Sprzęt do szkół trafi na...

Prawie 1,9 mln zł trafi na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję, blisko 377 tys. zł na aktywizację sołectw i 60 tys. zł na remonty strażnic. Dofinansowanie do nauki zdalnej otrzyma też 7 szkół z powiatu. Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Prawie 1,9 mln zł na modernizację dróg i zbiorniki małej retencji

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z całego Mazowsza zrealizują w tym roku 300 inwestycji, w tym 14 w powiecie grójeckim.

– Wszystkie te zadania to inwestycje bardzo wyczekiwane przez mieszkańców Ziemi Radomskiej. To wsparcie to przede wszystkim lepszy dojazd do gruntów rolnych bez względu na pogodę i sprzęt, jakim dysponują rolnicy. I oczywiście większy komfort życia na wsi  – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Blisko 377 tys. zł na aktywizację sołectw

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Blisko 377 tys. zł na realizację 38 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z powiatu grójeckiego.

– Na Mazowszu jest ponad 7 tys. sołectw. Małe lokalne wspólnoty najlepiej znają swoje potrzeby. Dzięki temu programowi, mogą zrealizować projekty najbardziej przydatne swoim mieszkańcom, zarówno te dotyczące budowy plenerowych siłowni i boisk, jak i te dotyczące zakupu strojów ludowych czy instrumentów muzycznych – mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r.  Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

 

Remonty strażnic

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł. W powiecie grójeckim do 3 jednostek OSP trafi 60 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną wyremontowane strażnice OSP Kośmin, OSP Ciechlin oraz OSP Boglewice.

– Praca strażaka to bardzo ciężki i odpowiedzialny zawód, ale też niebezpieczny. Dlatego od lat staramy się pomóc w zakupie niezbędnego sprzętu, samochodów ratowniczo – gaśniczych czy chociażby odpowiedniej odzieży ochronnej. Chcemy w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo ochotników podczas akcji. Tym razem pomagamy wyremontować mazowieckie strażnice. W sumie dzięki środkom z budżetu województwa na całym Mazowszu wyremontowanych zostanie 158 remiz – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Wsparcie dla szkół na naukę online

Siedem szkół z powiatu grójeckiego otrzyma od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online (będą to: stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne). W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Sprzęt do szkół trafi na przełomie września i października.

Samorząd województwa zdobył unijne środki na wsparcia nauczania zdalnego na początku maja. W ciągu najbliższych tygodni umowa z partnerami zostanie podpisana, a samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

– Liczymy, że uda się sfinalizować zakupy na początku nowego roku szkolnego. I szybko dostarczymy sprzęt do szkół. Jestem przekonany, że zamawiane przez nas laptopy, tablety przydadzą się nie tylko podczas zajęć prowadzonych online, ale także w regularnej pracy szkoły – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Dodatkowo nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

 

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł (28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa), z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Liczba wyświetleń: 322

powrót