Aktualności

Pieniądze dla subregionu radomskiego

2020.06.24 16:35 , aktualizacja: 2020.06.25 09:02

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • Do subregionu radomskiego...
  • Wszystkie te zadania to...
  • Umowy z beneficjentami...

Do subregionu radomskiego trafi olbrzymie wsparcie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję (prawie 7,8 mln zł), remonty strażnic (blisko 679 tys. zł) i aktywizację sołectw (2,1 mln zł). Środki pochodzą z budżetu samorządu Mazowsza. Umowy z beneficjentami podpisał w Radomiu wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W spotkaniach z beneficjentami wzięli udział radni województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka

 

Prawie 7,8 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w regionie radomskim zrealizowane zostaną 74 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 7,8 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: białobrzeskim, grójeckim, kozienicki, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim.

 

– Wszystkie te zadania to inwestycje bardzo wyczekiwane przez mieszkańców Ziemi Radomskiej. To wsparcie to przede wszystkim lepszy dojazd do gruntów rolnych bez względu na pogodę i sprzęt, jakim dysponują rolnicy. I oczywiście większy komfort życia na wsi – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł.

 

 

Blisko 679 tys. zł na remonty strażnic

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł. Do 36 jednostek OSP z powiatów białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i grójeckiego trafi 678,6 tys. zł. Jednostki otrzymają dofinansowanie w wysokości od 8 tys. zł do 20 tys. zł.

 

– Praca strażaka to bardzo ciężki i odpowiedzialny zawód, ale też niebezpieczny. Dlatego od lat staramy się pomóc w zakupie niezbędnego sprzętu, samochodów ratowniczo-gaśniczych czy chociażby odpowiedniej odzieży ochronnej. Chcemy w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo ochotników podczas akcji. Tym razem pomagamy wyremontować mazowieckie strażnice. Dzięki środkom z budżetu województwa w subregionie żyrardowskim wyremontowanych zostanie 15 remiz – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

2,1 mln zł dla gmin na aktywizację sołectw

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. 2,1 mln zł na realizację projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z subregionu radomskiego.

 

Umowy z gminami w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim i szydłowieckim podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci. Umowy z gminami z powiatu grójeckiego zostaną podpisane w późniejszym terminie. Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw czy wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

 

Na Mazowszu jest ponad 7 tys. sołectw. Małe lokalne wspólnoty najlepiej znają swoje potrzeby. Dzięki temu programowi, mogą zrealizować projekty najbardziej przydatne swoim mieszkańcom – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł przy inwestycji 20 tys. zł kosztów kwalifikowanych dla jednego projektu.

 

Liczba wyświetleń: 329

powrót