Aktualności

Przebudują drogi w Węgrowie, Łosicach i Sadownem

2020.06.18 09:40 , aktualizacja: 2020.06.18 13:38

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Podpisanie umowy na...
  • Członek zarządu Janina Ewa...
  • Podpisanie umowy na...
  • Członek zarządu Elżbieta...

W Węgrowie, Łosicach i w Sadownem przebudowane zostaną drogi. Wartość wszystkich projektów to 13,3 mln zł, z czego ponad 7,8 mln zł wyniesie dofinansowanie z budżetu województwa. Inwestycje będą zrealizowane w ramach autorskiego programu wsparcia samorządu Mazowsza. Umowy z beneficjentami podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

4 mln zł na rozbudowę ul. Obrońców Westerplatte i ul. gen. W. Sikorskiego w Węgrowie

Rozbudowa ul. Obrońców Westerplatte obejmie wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m oraz budowę chodników o szerokości 2 m wraz z budową dojść do furtek oraz zjazdów do wszystkich działek przylegających do rozbudowywanej drogi. Projekt przewiduje także budowę sieci gazowej oraz poboczy. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z drogą krajową nr 62 – ul. Gdańska.

 

Z kolei przebudowa ulicy gen. W. Sikorskiego dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 420840W wraz z dwoma łącznikami z drogą krajową nr 62 oraz łącznikiem z ul. Obrońców Westerplatte. Inwestycja obejmować będzie wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, budowę chodników o szerokości 2 m wraz z budową dojść do furtek oraz zjazdów do wszystkich działek przylegających do rozbudowywanej drogi. Powstaną także miejsca postojowe oraz pobocza. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z drogą krajową nr 62 – ul. Gdańska oraz ul. Piaskowa. Na obydwu drogach zamontowane będzie nowe oświetlenie uliczne oraz powstanie sieć teletechniczna i kanalizacja deszczowa.

– Ta inwestycja w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych użytkowników. Obecnie stan tych dróg jest zły, co niestety generuje duże koszty utrzymania. Ulice nie mają chodników, a korzystający z nich piesi poruszają się po jezdni. Stąd nasza decyzja o wsparciu finansowym tej inwestycji – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Koszt inwestycji to 7 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 4 mln zł.

 

3,4 mln zł na budowę drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach

Łosice otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza na budowę drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele. Najważniejszym elementem jest budowa nowego mostu na rzece Toczna. Dziś jedyny most, którym można przeprawić się przez rzekę znajduje się w centrum miasta. Jest to również jedyny most na trasie Warszawa–Siedlce–Białystok.

– To bardzo ważna inwestycja zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców regionu. Istniejący most jest w złym stanie i wymaga kompleksowego remontu, który mógłby zostać przeprowadzony w momencie uruchomienia drugiej przeprawy. Jego budowa to także znaczne odciążenie dla centrum miasta – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Koszt inwestycji to 5,7 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 3,4 mln zł.

 

391 tys. zł na przebudowę drogi gminnej nr 420631 na działce nr 626 w Sadownem – ul. bł. ks. E. Grzymały

Dzięki otrzymanemu wsparciu gmina Sadowne przebuduje ulicę bł. ss. E. Grzymały. Wymieniona zostanie nawierzchnia z żwirowej na bitumiczną.  Przebudowane zostaną pobocza oraz zamontowane zostanie oznakowanie pionowe.

 

Droga gminna nr 420631 ma znaczenie ponadlokalne. Jej przebudowa przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego pomiędzy ulicami Kościuszki i Strażacką, a także dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków, PSZOK, bloków mieszkalnych, rozbudowującego się osiedla mieszkalnego oraz terenów inwestycyjnych, hal produkcyjnych i magazynów.

 

Koszt inwestycji to 652 tys. zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 391 tys. zł.

 

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".

 

Liczba wyświetleń: 403

powrót